Psychoterapeutka, Seksuolożka

Marta Hejnar

Psychoterapeutka, Seksuolożka

Jestem absolwentką studiów humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim i MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od 2014 jestem Certyfikowanym Coachem Erickson College. Ukończyłam szkołę Tantry Serca – Formacji Psychodynamiki Relacji i Komunikacji, Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt w Instytucie Gestalt w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu Seksuologii praktycznej na SWPS w Poznaniu. Uczestniczę w Szkole Terapii Par Lindy Osborn. Jestem psychoterapeutką w trakcie certyfikacji. Pracuję pod superwizją.
Moje doświadczenie obejmuje zarówno sferę biznesową, przez wiele lat pracowałam w międzynarodowych korporacjach z różnych branż zajmując się min. wdrażaniem systemów IT i zmian organizacyjnych jak i doświadczenie psychoterapeutyczne, które poza praktyką prywatną oraz superwizją zdobywałam w NZOZ Centrum Psychoterapii w Myślenicach a obecnie w Zespole Progres.
W życiu prywatnym jestem spełnioną kobietą z doświadczeniem w wieloletnim związku. Zaangażowaną w działania feministyczne i na rzecz mniejszości w tym LGBTQ+.
Pracuję z osobami dorosłymi w języku polskim i angielskim.

EN

I am a graduate of Humanities at Jagiellonian University and MBA at Cracow University of Economics. Since 2014 I have been a Certified Coach at Erickson College. I graduated from the School of Heart Tantra - Formation of Psychodynamic Relationships and Communication, the School of Gestalt Psychotherapists and Trainers at the Gestalt Institute in Krakow and postgraduate studies in Practical Sexology at SWPS in Poznan. I participate in the Linda Osborn School of Couples Therapy. I am a psychotherapist in the process of certification working under supervision.
My experience includes both the business sphere, for many years I worked in multinational corporations from various industries dealing with the implementation of IT systems and organizational changes, as well as psychotherapeutic experience, which, in addition to private practice and supervision, I gained in NZOZ Psychotherapy Center in Myślenice and currently in the Progres Team.
In my private life, I am a fulfilled woman with experience in a long-term relationship. Involved in feminist and minority activities including LGBTQ+.
I work with adults in Polish and English.

W czym mogę pomóc?

Pracuję w nurcie humanistycznym w modalności Gestalt i patrzę na osobę holistycznie. Znajdziesz u mnie zrozumienie, akceptację, otwartość i możliwość nieskrępowanego poznawania swoich potrzeb. Tworzę przestrzeń do rozmowy i eksperymentowania z różnymi możliwościami. Towarzyszę, wspieram, słucham, zapewniam dyskrecję i warunki do odkrywania Twojego najlepszego dla Ciebie JA.

EN

I work in the humanistic trend in the Gestalt modality and look at the person holistically. I assure understanding, acceptance, openness and the opportunity to explore your needs unhindered. I create space to talk and experiment with different possibilities. I accompany, support, listen, provide discretion and conditions for discovering your best self for YOU.

Oferta konsultacji

 • – Psychoterapia indywidualna
 • – Psychoterapia par i związków
 • – Konsultacje seksuologiczne
 • – Interwencja kryzysowa
 • – Coaching indywidualny

EN

 • – Individual psychotherapy
 • – Couples and relationship psychotherapy
 • – Sexological consultation
 • – Crisis intervention
 • – Individual coaching
konsultacja psychiatryczna

Zachęcam do kontaktu, konsultacji i umawiania wizyty online

Certyfikaty

 • – Jestem Certyfikowanym Coachem Erickson College
 • – Czteroletnia Szkoła Psychoterapeutów Gestalt w Instytucie Gestalt w Krakowie

Kontakt

martahejnar@psychologseksuologkrakow.pl

+48 609 230 322

505 511 150