Psychoterapeuta

Bartosz Michalewski

Psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutą systemowym i pedagogiem resocjalizacji. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży od 13 r.ż., terapię par i rodzin. Mam doświadczenie terapii własnej w nurcie CBT i systemowym. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji zarówno indywidualnej, jak i grupowej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Ukończyłem czteroletni, całościowy kurs psychoterapii Ośrodka Szkoleń Systemowych w Krakowie posiadającego rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doświadczenia zawodowego nabrałem w Poradni MONAR w Krakowie, gdzie pracowałem z osobami uzależnionymi, z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem oraz jej rodzinami, a także w NZOZ Psychomedic przyjmując młodzież, osoby dorosłe, pary i rodziny. Oprócz tego od niemal dekady pracuję w programach redukcji szkód, z osobami doświadczających wykluczenia społecznego. Na początku 2021 roku otworzyłem Hostel Readaptacyjny dla osób wychodzących z uzależnienia. Działam na rzecz zwiększenia świadomości społecznej na temat substancji psychoaktywnych i przeciwdziałania dyskryminacji ich użytkowników.

W czym mogę pomóc?

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą doświadczającymi przewlekłego stresu, niepokoju i lęku, depresji, z DDD, DDA, uzależnionymi od środków psychoaktywnych (narkotyków, leków, NSP, alkoholu), uzależnionymi behawioralnie, z młodzieżą nadużywająca środków psychoaktywnych oraz z jej rodzinami, z dorosłymi osobami neuroatypowymi, osobami odczuwającym trudności w relacjach z innymi, trudności emocjonalne, znajdującymi się w sytuacji kryzysu życiowego.

Pomagam osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych, dorosłym osobom bez diagnozy uzależnienia, które chcą rozpoznać, czy ich model używania jest problemowy oraz dorosłym rekreacyjnym użytkownikom narkotyków stosując w mojej pracy elementy redukcji szkód.

Do swojego gabinetu zapraszam pary, które chcą nauczyć się lepszej komunikacji, rozpoznawania i rozumienia wzajemnych potrzeb. Przyjmuję pary. znajdujące się w kryzysie spowodowanym zdradą, uzależnieniem, zawiedzeniem wzajemnych oczekiwań i wszelkimi konfliktami.

Prowadzę terapię rodzin. Wspieram rodziny w których jedna z osób boryka się z trudnościami natury psychologicznej lub somatycznej. Prowadzę sesję, które dążą do zbudowania akceptacji, umiejętności rozpoznawania potrzeb i możliwości skonfrontowania swoich emocji. W sytuacji, w której osobą ze szczególnymi potrzebami jest dziecko lub nastolatek (np. uzależnienia, depresje, etc.) pomagam rodzicom zrozumieć dokładnie co dzieje się z ich dzieckiem i wspólnie zbudować plan, dzięki, któremu będą mogli odzyskać poczucie kontroli i bezpieczeństwa.

Wspieram społeczność LGBTQIA+ / GSRD (gender, sexuality, relationship diversities), promując zdrową i bezpieczną seksualność. Jestem psychoterapeutą kink friendly. Prowadzę terapię indywidualną, rodzin i par według potrzeb klientów.

Oferta konsultacji

  • – Psychoterapia indywidualna
  • – Psychoterapia par
  • – Psychoterapia rodzinna
Bartosz Michalewski

Zachęcam do kontaktu, konsultacji i umawiania wizyty online

Certyfikaty

Całościowy Kurs Psychoterapii Systemowej

Kontakt

bartoszmichalewski@psychologseksuologkrakow.pl

+48 695 998 122

505 511 150