rodzaje zaburzeń psychicznych
Rodzaje zaburzeń psychicznych – z jakimi objawami zgłosić się do lekarza?

Różnorodne zaburzenia psychiczne dotykają corocznie nawet ponad miliona Polaków. Są związane z prowadzonym trybem życia, wynikają z presji, stresu, załamania nerwowego, rozwoju technologicznego i wielu innych czynników. Różne rodzaje zaburzeń psychicznych prowadzą również do podejmowania coraz liczniejszych prób samobójczych, również przez osoby młode. Ostateczne kroki podejmowane są przez chorych głównie z powodu depresji lub zaburzeń lękowych. Dane są alarmujące, z tego względu należy przystępować do profilaktyki i edukacji pacjentów w zakresie higieny własnego zdrowia psychicznego.

Więcej “Rodzaje zaburzeń psychicznych – z jakimi objawami zgłosić się do lekarza?”

skąd bierze się depresja
Powstawanie zaburzeń psychicznych – skąd bierze się depresja?

Depresja zwana jest również chorobą afektywną. Dotyczy bowiem nastroju (afektu) i jest ściśle powiązana z samopoczuciem pacjenta. By odpowiedzieć na pytanie, skąd bierze się depresja, należy poddać analizie mechanizm jej powstawania. To zaburzenie psychiczne jest bowiem złożone i niejednoznaczne. Niektórzy pacjenci mogą trwać w nim przez kilka tygodni i wracać do zdrowia, podczas gdy inni wymagają długotrwałego leczenia, by przywrócić organizmowi równowagę psychiczną i fizyczną.

Więcej “Powstawanie zaburzeń psychicznych – skąd bierze się depresja?”

505 511 150