Psychoterapia grupowa

Środy 19:00 – 20:30
Cena za 90 min: 120 zł

Na czym polega?

Założeniem psychoterapii grupowej jest fakt, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i tam także się przejawiają. Trudności indywidualne są widoczne i odczuwalne również w grupie terapeutycznej, w relacjach z jej uczestnikami, z całą grupą, a także z prowadzącymi psychoterapeutami. Dzięki pracy w grupie trudności te mogą być przeżywane, a także poddawane refleksji i zrozumieniu. Grupa stwarza warunki do uświadamiania sobie własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi i tego, jak budujemy relacje. Grupa terapeutyczna pozwala zidentyfikować i poznać nawykowe sposoby myślenia, przeżywania, zachowania, a także wynikające z nich konsekwencje. Zadaniem grupy terapeutycznej jest poszerzenie i pogłębienie świadomości, zwiększanie odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stanowić początek zmian i sprzyjać własnemu rozwojowi.

Dla kogo?

Grupa skierowana jest do osób, które:

 

– chcą dowiedzieć się, jak są widziane przez innych,
– chcą nauczyć się wyrażać swoje uczucia, myśli i potrzeby,
– szukają swoich mocnych stron,
– chcą zwiększyć odpowiedzialność za własne życie,
– chcą lepiej radzić sobie ze swoją nieśmiałością i niepewnością,
– przeżywają trudności w relacjach z bliskimi,
– chcą budować bardziej pozytywne relacje,
– mają problemy wymagające rozwiązania.

Potrzebujesz pomocy?

Umów się na wizytę z wybranym specjalistą. Pozwól nam udzielić Ci fachowej pomocy, byś mógł rozwiązać swoje problemy i cieszyć się pełnią życia.

Jeżeli masz problem i szukasz pomocy

505 511 150