Grupy wsparcia

Czas trwania: 120 min.
Cena: 150 zł

Grupy wsparcia to forma pomocy psychologicznej skierowana do osób o podobnych problemach i trudnościach. Dlatego, że składa się z różnych osobowości i temperamentów, jest doskonałym „narzędziem” do nauki radzenia sobie z napotkanymi trudnościami. Sytuacje kryzysowe, jakich człowiek doświadcza w swoim życiu, powodują, że w większym stopniu potrzebuje on pomocy i wsparcia emocjonalnego innych osób. Ponieważ to grupa jest ludzkim środowiskiem naturalnym, do grupy powinien on udać się w przypadku wystąpienia problemów. Zwłaszcza tych, które są ponad jego własne siły.

Ponieważ kłopoty i problemy są nieodłączną częścią życia każdego człowieka, powinien on wiedzieć, w jaki sposób może sobie z nimi poradzić na każdym etapie egzystencji.  Często robi to samodzielnie. Zdarzają się jednak takie sytuacje, w których pomoc drugiego człowieka jest konieczna i nieoceniona. Gdy pacjent ma wątpliwości i nie chce rozpoczynać psychoterapii indywidualnej [link], może skorzystać z potencjału grupy wsparcia.

Grupy wsparcia w Krakowie – jak działają

Podczas cyklicznych spotkań grupowych, członkowie grupy wsparcia dzielą się swoimi doświadczeniami i troskami. Dowiadują się, jak inne osoby radzą sobie z podobnym problemem, jakie towarzyszą im emocje i jak je regulują. Wszyscy członkowie grupy działają zgodnie, na tych samych zasadach ustalonych w „kontrakcie”. Ustalenie jasnych i klarownych zasad współdziałania zwiększa poczucie bezpieczeństwa, dyskrecji i zaufania. Ważne jest, by członkowie grupy wsparcia nie oceniali i nie krytykowali własnych postaw i zachowań, ale konstruktywnie radzili sobie nawzajem. Dzięki udziałowi w spotkaniach grupowych pacjenci doświadczają poparcia innych członków grupy. Przekonują się, że nie oni jedni borykają się z określonymi trudnościami czy emocjami. Poprzez wspólne oddziaływania łatwiej przezwyciężają oni wszelkie trudności, osiągają równowagę psychiczną i emocjonalną.

Ośrodek Psychoterapii PROGRES oferuje 4 tematyczne grupy wsparcia w Krakowie. Zrzeszają one kobiety po poronieniach i stracie okołoporodowej, osoby uzależnione od pornografii i seksu oraz osoby pośrednio dotknięte depresją. Spotkania każdej z grup są cykliczne. Wszystkie trwają po 120 minut, a udział w nich kosztuje 120 złotych.

Start: 12 kwietnia
10 spotkań x120 minut we wtorki od 9:00 – 11:00
Cena za cały cykl: 1200 złotych (dwie raty 600 zł)
Adres: Kraków, ul. św. Marka 7-9/1

Grupa przeznaczona jest dla kelnerów, barmanów, kucharzów, menadżerów i innych osób zatrudnionych w branży gastronomicznej. Odczuwających przeciążenie związane z ciągłą pracą i zaniepokojonych oddalaniem się od rodziny czy przyjaciół. Żyjących w ciągłym napięciu i pod presją, z rozregulowanym rytmem dobowym… Brzmi znajomo? Jeśli tak, to grupa jest dla Ciebie.

Uczestnictwo na spotkaniach zapewni bezpieczną przestrzeń na wyrzucenie frustracji związanej z pracą. Da możliwość porozmawiania z osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji. Ułatwi zrozumienie siebie i pozwoli na wykształcenie własnych sposobów radzenia sobie ze stresem. W finalnym efekcie pozwoli na odzyskania równowagi pomiędzy życiem prywatnym a pracą.

W gastronomii często pracuje się z alkoholem i nierzadko spotyka się z ludźmi będącymi pod jego wpływem (a nawet wpływem narkotyków). Pracownicy tego sektora są więc szczególnie narażeni na wykształcenie negatywnych wzorców korzystania z substancji psychoaktywnych. Temat używek również będzie poruszany na grupie – bez tabu, w bezpiecznej przestrzeni.

Spotkania pomogą też uczestnikom zwiększyć świadomość dotyczącą zagrożeń i nadużyć w pracy. Nauczą się sposobów radzenia sobie z tzw. “ciśnieniem”, innych niż odreagowywanie za pomocą substancji czy innych kompulsywnych zachowań. Nauczą stawiania skutecznych granic – zarówno współpracownikom, jak i samemu sobie.

Rekrutacja i szczegóły

Rekrutację do grupy poprzedza indywidualna konsultacja umawiana w dogodnym terminie. Grupa rusza we wtorek 5 kwietnia od 9:00 – 11:00, spotkania będą odbywać się regularnie przez kolejne 9 tygodni.

Zapisy przez recepcję, drogą mailową lub przez formularz googla: shorturl.at/bpOU8

Tematy poruszane na kolejnych spotkaniach:

1. Spotkanie integracyjny, czyli poznajmy się
2. Jakie są nasze cele zawodowe, a jakie życiowe?
3. Stres – jak sobie z nim radzić?
4. Jak rozpoznać swoje potrzeby?
5. Skuteczne stawianie granic innym… i samemu sobie.
6. Zdrowe rozdzielenie sfery prywatnej od zawodowej.
7. Jak praca w gastronomii wpływa na relacje z bliskimi
8. Korzystanie z alkohol – w ramach pracy i po pracy
9. I nie tylko alkoholu, bo też narkotyków czy innych używek.
10. Podsumowanie całego warsztatu.

Prowadzący: psychoterapeuci Bartosz Michalewski oraz Robert Bożek

grupy wsparcia dla pracowników gastrononia

To cykl 6 spotkań, podczas których psychoterapeutki Ośrodka, Dorota Stachnik i Klaudia Majka, w bezpiecznej, pełnej zrozumienia i akceptacji atmosferze, wspólnie z pacjentami tworzą przestrzeń do rozmów o utraconych dzieciach, doświadczaniu straty oraz pełnego przeżywania żałoby. Na spotkaniach istnieje możliwość podzielenia się własnymi emocjami, doświadczeniami i przeżyciami. To miejsce i czas do rozmów również o relacjach z bliskimi, kontakcie z personelem medycznym. To okazja do okazania wsparcia, które w trakcie żałoby jest tak bardzo potrzebne.

Oferta skierowana jest do kobiet, które doświadczyły utraty dziecka w okresie prenatalnym lub w okresie okołoporodowym.

Uczestnictwo w grupie z innymi uzależnionymi pod pieczą psychoterapeuty i seksuologa daje szansę na powrót do życia bez nałogu. Pacjent uczy się ponownie nawiązać nieobciążone poczuciem winy i wstydem relacje w życiu i w związku. Wsparcie grupy ludzi, którzy są w podobnie trudnej sytuacji oraz możliwość uczenia się na doświadczeniach i przeżyciach innych jest bardzo dobrą drogą do przywrócenia stabilnego i szczęśliwego życia.

Spotkania skierowane są do osób, które zaobserwują u siebie minimum dwa z poniżej prezentowanych zachowań seksualnych:

  • – podjęte, ale nieudane próby ograniczenia zachowań seksualnych, w tym oglądania pornografii
  • występowanie tzw. kaca moralnego lub poczucia wstydu związanego z wykonywanymi czynnościami seksualnymi
  • – odsunięcie się od małżonka, partnera, rodziny, przyjaciół i oddanie się konieczności oglądania pornografii i/lub uprawiania seksu
  • – niemożność rezygnacji z oglądania pornografii i innych zachowań seksualnych, mimo znaczących kłopotów i strat, jakie z nich wynikają
  • – poczucie nienasycenia i poszukiwanie coraz bardziej niebezpiecznych i ryzykownych zachowań seksualnych i/lub treści pornograficznych, w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych
  • – odczuwanie niepokoju i podenerwowania, gdy nie można zaspokoić potrzeb seksualnych.

Ze wsparciem grupy możliwe jest pokonanie depresji obecnej w rodzinie lub związku pacjenta.  Samodzielna walka z depresją bliskiej osoby rzadko jest skuteczna. Spotykając się w grupie z innymi osobami pośrednio dotkniętymi depresją, pacjent pozbędzie się poczucia bezsilności i złości wobec choroby bliskiej osoby. Wyrwie się spod wpływu depresji osoby chorej. Dzięki temu zyska możliwość zrozumienia choroby i jej mechanizmów. Co za tym idzie, oddzieli zachowania będące następstwem depresji od innych zachowań i rzeczywistych intencji chorego. Spotkania odbywające się w ramach grupy wsparcia są okazją do postawienia pierwszego kroku w stronę nowej, uzdrowionej relacji, dzięki skorzystaniu ze wsparcia innych osób, borykających się z podobnym problemem.

Depresja może znacząco wpływać na relacje pomiędzy osobami, wywoływać w rodzinie poczucie zagubienia, przerażenia, wstydu i zmieszania. Często bliscy osób chorych na depresję tęsknią za ich dawnym obliczem, nie rozumiejąc, dlaczego choroba aż tak ich zmieniła. Partnerzy osób dotkniętych depresją czują się odtrąceni, wykluczeni, zaniedbani, a więc w konsekwencji – źli i sfrustrowani. Przez to nie mogą w konstruktywny sposób pomóc osobie, którą kochają. Wreszcie, długotrwała depresja wywołuje osamotnienie i poczucie winy. Ono natomiast może skutkować nasileniem się objawów, a wśród osób z najbliższego otoczenia – wystąpieniem reakcji depresyjnych.

Grupę terapeutyczną prowadzą trenerzy i psychoterapeuci Ośrodka Psychoterapii PROGRES, którzy na co dzień zajmują się pracą z chorymi na depresję, ich rodzinami oraz parami.

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pilnej porady? Jesteśmy dla Ciebie dostępni o każdej porze. Wystarczy, że skontaktujesz się z naszym specjalistą. Wspólnie ustalimy, jakiej pomocy potrzebujesz i znajdziemy rozwiązanie trudności, z którymi codziennie się borykasz.

Jeżeli masz problem i szukasz pomocy

505 511 150