żałoba
Żałoba po dziecku nienarodzonym

Śmierć dziecka dla większości rodziców jest źródłem niewyobrażalnego cierpienia. Rzeczywistość przepełniona oczekiwaniem na dziecko, marzeniami o rodzicielstwie, przygotowaniami całego otoczenia na przyjęcie nowego członka rodziny, zostaje całkowicie zniszczona. Niezależnie czy utrata dziecko wynika z samoistnego poronienia, przerwania ciąży z powodów medycznych, śmierci dziecka po porodzie, sytuacja ta wywołuje olbrzymie obciążenie psychiczne rodziców. Stracie nieodłącznie towarzyszy żałoba, którą każdy przeżywa indywidualnie, ale borykając się z podobnymi emocjami. Więcej “Żałoba po dziecku nienarodzonym”

uzależnienie od seksu
Uzależnienie od seksu

Sprawdź czy jesteś uzależniony/a od seksu:

Oto kilka wskaźników, które mogą świadczyć o seksoholizmie:

 1. nieudane próby ograniczania zachowań seksualnych,
 2. występowanie tzw kaca moralnego, lub poczucia wstydu związanego z czynnościami seksualnymi,
 3. odsunięcie się od małżonka, partnera, rodziny, przyjaciół i oddanie konieczności uprawiania seksu,
 4. niemożność zrezygnowania z seksu, mimo znaczących kłopotów i strat, jakie wynikają z jego uprawiania,
 5. poczucie nienasycenia i poszukiwanie coraz bardziej niebezpiecznych i ryzykownych zachowań seksualnych w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych,
 6. odczuwanie niepokoju i podenerwowania, kiedy nie można zaspokoić potrzeb seksualnych.
Czym jest uzależnienie od seksu?

Jednym z powodów uzależnienia od seksu jest działanie tzw. układu nagrody, który sprawia, że na skutek orgazmu, czy nawet podniecenia seksualnego wydzielają się w mózgu substancje dające poczucie rozkoszy działające podobnie do alkoholu czy amfetaminy. Jednak powodem seksoholizmu może być też poczucie niższości, wstyd, nieśmiałość i niewiara we własną sprawność seksualną, które wymuszają potrzebę stałego sprawdzania swojej wydolności lub poszukiwania zaspokojenia seksualnego wśród obiektów bezwarunkowo dostępnych np. w Internecie. Uzależnienie od seksu może objawiać się w postaci masturbacji, przeglądania treści pornograficznych czy uprawiania seksu z częstotliwością większą niż jeden raz dziennie lub przekraczającą granice określone przez małżeństwo lub związek nieformalny, ciało, czas i miejsce. Jak każde inne uzależnienie, seksoholizm oznacza utratę możliwości decyzji o zakończeniu danych czynności i rzuca się cieniem na związek, rodzinę oraz funkcjonowanie w pracy.

Uzależnienie od seksu niszczy Twoje życie

Uzależnienie często związane jest z ucieczką od bliskości w związku. Niszczy relacje intymne i powoduje, iż pomijamy ważną w naszym życiu osobę w szerokim aspekcie życia seksualnego i intymnego, co można określić jako formę zdrady. Dlatego też często partnerzy bardzo się od siebie oddalają kiedy jedno z nich jest potajemnie uzależnione od pornografii.

Bardzo ważnym aspektem uzależnienia od seksu, jest jego ukrywanie oraz wstyd. Uzależnienie utrzymuje w sieci kłamstw, manipulacji i zależności dodatkowo obniżając subiektywną atrakcyjność własną, a także naszego partnera wobec obiektów seksualnych w sieci. Seksoholizm oznacza skupienie na tym co instynktowne i zaciera ważny element relacji, oparty na zbalansowanym dawaniu i korzystaniu z bliskości oraz prowadzi do uprzedmiotowienia partnera jako osoby spełniającej tylko potrzeby seksualne.

Jak leczyć uzależnienie od seksu?

Jednym z efektywnych sposobów leczenia seksoholizmu jest uczestnictwo w terapii grupowej, na której wraz z innymi uzależnionymi oraz terapeutami i seksuologiem odkrywamy wspólnie jak może wyglądać życie bez nałogu i jak ponownie nawiązać relacje w związku nieobciążone poczuciem winy i wstydem. Wsparcie grupy ludzi, którzy są w podobnie trudnej sytuacji oraz możliwość uczenia się na doświadczeniach i przeżyciach innych jest bardzo dobrą drogą do przywrócenia stabilnego i szczęśliwego życia.

Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana rozpoczęciem pracy w grupie terapeutycznej dla uzależnionych od seksu lub potrzebujesz konsultacji dotyczącej uzależnienia od seksu, skontaktuj się z nami.

terapia
Subiektywnie o różnicy pomiędzy terapią a coachingiem

Słowo coaching na stałe wpisało się w słownik rozwijającego się profesjonalisty, człowieka nowoczesnego, zainspirowanego zachodnim stylem życia, które koncentruje się na dobrobycie. W związku z popularyzacją uczenia się ludzi przez całe życie coaching staje się wyjątkowo popularny również jako profesja. Często widuję reklamy szkół policealnych oferujące coaching jako przedmiot studiów, darmowych, dofinansowanych, obok zawodu spawacza, grafika komputerowego, masażysty, czy dietetyka, nie deprecjonując absolutnie wykonawców żadnego z wymienionych. Jako, że uwielbiam obserwować świat dookoła, od dawna mam cały szereg rozmyślań i wątpliwości związanych z coachingiem. Więcej “Subiektywnie o różnicy pomiędzy terapią a coachingiem”

cybersex
Wpływ uzależnienia od pornografii na związek

Skutki uzależnienia od pornografii odczuwa:

1. Osoba uzależniona.
2. Rodzina osoby uzależnionej.

Uzależnienie ma wpływ na funkcjonowanie całej rodziny powodując cierpienie i niejednokrotnie przyczyniając się do jej rozpadu. Jednym z zachowań, które charakteryzuje osoby uzależnione od oglądania materiałów o treści erotycznej w Internecie jest wycofanie się z aktywności seksualnej w związku.

W rodzinach osób uzależnionych wyróżnić można wiele problemów spowodowanych zaspakajaniem swoich potrzeb seksualnych przy pomocy kontaktów internetowych.

Należą do nich:

Brak zainteresowania seksem partnerskim.

Wyraża zarówno osoba uzależniona, jaki i partner uzależnionego.

Głównymi motywami unikania seksu po stronie partnerki/a uzależnionego jest fakt, że partnerka (rzadziej partner) czuje się:
1. Skrzywdzona.
2. Zła.
3. Odrzucona.
4. Nieodpowiednia.
5. Gorsza od „wirtualnych” kobiet czy mężczyzn, którzy skłonni są zrobić dużo więcej w zakresie zachowań seksualnych.
6. Ma obawy przed zarażeniem się chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Uzależniony używa wymówek typu:

1. Zły nastrój.
2. Zmęczenie.
3. Przepracowanie, aby uniknąć seksu z partnerką/em.
4. Podczas sytuacji intymnych z realnym partnerem sprawia wrażenie emocjonalnie nieobecnego i skoncentrowanego wyłącznie na własnych potrzebach.

To głównie partnerki inicjują większość kontaktów seksualnych z uzależnionym celem zaspokojenia jego potrzeb lub/i, aby odciągnąć go od komputera.

Winą za problemy seksualne uzależniony obarcza partnerkę oraz ma oczekiwanie, że partnerka będzie angażować się w zachowania seksualne, co do których miała wcześniej obiekcje.
Motywem braku zainteresowania seksem partnerskim ze strony partnerki uzależnionego jest początkowo przede wszystkim zwiększenie własnej aktywności seksualnej, co wiąże się z nadzieją, że rozwiąże tym samym problem uzależnienia. W partnerce pojawia się poczucie odrzucenia oraz obrzydzenia zarówno do internetowej, ale też realnej aktywności seksualnej uzależnionego, co powoduje całkowitą utratę ochoty na seks partnerski. Podczas seksu z uzależnionym partnerka nie jest w stanie dłużej tolerować braku więzi i nieobecności emocjonalnej. Występuje konflikt pomiędzy jej zainteresowaniem seksualnym partnerem, a zaprzeczaniem problemu przez uzależnionego, co potęguje jej złość.

Odczucia partnerki/a uzależnionego/ej.
W odpowiedzi na żądania czuje się:

1. Zła.
2. Odrzucona.
3. Uprzedmiotowiona.
4. Czuje się jak prostytutka, ponieważ partner oczekuje, aby zachowywała i/lub ubierała się w określony, seksualny sposób.

Zaangażowanie w seksualną aktywność internetową jednego z partnerów nie pozostaje też bez znaczenia na poczucie bycia zdradzanym. Aż 30% badanych osób uznało, że uprawianie wirtualnego seksu z inną osobą jest równoznaczne z realną zdradą niezależnie od tego, czy osoby te rzeczywiście są fizycznie blisko.
Poza tym efektem cyberseksu są kłamstwa będące bolesnym elementem zdrady, ukrywanie, bądź zatajanie swojej aktywności internetowej. Ma to podobny wymiar jak w przypadku realnego romansu – partner czuje się zdradzony, oszukany i porzucony. Cyberseks odbiera związkowi jego życie seksualne. Realnej osobie trudno konkurować z fantazją. Osoba uzależniona traci zainteresowanie partnerką/em, ponieważ znalazła swój idealny związek, gdzie nie musipodejmować żadnego trudu. Internetowa aktywność zabiera też partnera w kontekście czasu i emocji. Efektem bywa emocjonalne zdystansowanie się do związku.

uzaleznienie od seksu
Objawy uzależnienia od seksu

Trzy komponenty pozwalające uznać dane zachowanie za uzależnienie:

 1. Współwystępowanie przymusu.
 2. Kontynuowanie niezależnie od negatywnych skutków.
 3. Obsesja.
Definicja uzależnienia od seksu (Internetowej Aktywności Seksualnej i pornografii)

Przymus w przypadku uzależnienia od seksu zdefiniować można jako utratę wolności, co do podjęcia decyzji o dalszym kontynuowaniu lub zaprzestaniu zachowania. Obsesja jest permanentnym poszukiwaniem „idealnego” obiektu w postaci zdjęcia lub filmu, który doprowadzi do podniecenia osobę uzależnioną i umożliwi osiągniecie orgazmu.

Większość mężczyzn i kobiet korzystających z Internetu do celów seksualnych nie uważa tego za problem oraz uważa, że nie wymyka im się spod ich kontroli. Nie mniej jednak niekontrolowane użycie Internetu w celach seksualnych stanowi najszybciej rosnącą odmianę niekontrolowanych zachowań seksualnych. Bowiem łączy wzorce masturbacyjne i interakcyjne. Za pośrednictwem komunikatorów i innych narzędzi osoby kontaktują się ze sobą i przypuszczać można, że masturbacja stanowi główny element ich wzorca rozładowania seksualnego.

Zdaniem profesora Zbigniewa Lwa-Starowicza jest to zaburzenie charakteryzujące się patologicznym nasileniem erotycznych zainteresowań i aktywności seksualnej, w którym potrzeba seksualna dominuje nad innymi potrzebami; seks jest postrzegany jako sens życia. Pociąga to za sobą częste zmiany partnerów, skłonność do zachowań orgiastycznych, bardzo dużą częstotliwość kontaktów seksualnych przy odczuwaniu niedosytu seksualnego.

Kryteria występowania uzależnienia
 • Ważność.
 • Zmienność nastroju.
 • Tolerancja.
 • Symptomy odsunięcia.
 • Konflikt.
 • Nawrót.

Ważność sprawia, że Internetowa Aktywność Seksualna staje się najważniejszym aspektem życia danej osoby, dominuje nad jej myślami, uczuciami i w znaczny sposób upośledza zachowania społeczne.

O zmienności nastroju świadczą pojawiające się stany euforyczne, silnego podniecenia czy ulgi podczas angażowania się w cyberseks.

Tolerancja jest procesem, w wyniku którego do osiągnięcia zamierzonej zmiany nastroju osoba potrzebuje coraz większej ilości czasu spędzonego w Internecie oraz nowych, bardziej ostrych bodźców. Ulega wzrostowi próg tolerancji na dotychczas działające bodźce.

Nieprzyjemne uczucia, czyli irytacja, wahania nastroju i/lub zachowanie, np. drżenie rąk pojawiające się w wyniku braku lub ograniczonego dostępu do komputera są symptomem odsunięcia.

Internetowa Aktywność Seksualna prowadzi do powstawania wielu konfliktów w życiu osób uzależnionych. Są to konflikty interpersonalne związane z rodziną czy też pracodawcą, ale też wewnętrzne związane z poczuciem utraty kontroli nad swoim życiem.

Po okresie abstynencji może nastąpić gwałtowny powrót do wcześniejszych zachowań oraz utrata kontroli.

uzależnienie odpornografii
Uzależnienie od pornografii

Internetowa Aktywność Seksualna (IAS) to wszelka działalność o zabarwieniu seksualnym charakteryzująca się dwoma komponentami: uzależnieniem od Internetu i uzależnieniem od seksu. Więcej “Uzależnienie od pornografii”

seks a ciąża
Bezpieczne pozycje seksualne w okresie ciąży

Bezpieczne i wygodne pozycje

Pierwszy trymestr

Dozwolona jest prawie każda pozycja. Zaleca się te z płytkimi i przedsionkowymi ruchami, które powodują wzajemne czucie siebie.

Należy jednak:

1. Unikać pozycji z głęboką penetracją członka.
2. Uważać, aby partner nie przygniatał brzucha partnerce.

Drugi trymestr

Najlepsze są wszystkie pozycje boczne (mężczyzna przodem do pleców partnerki) i te od tyłu. A należy unikać pozycji wymagających od kobiety leżenia na plecach. Powiększająca się macica uciska wówczas na naczynia, aortę i żyłę główną dolną, co utrudnia powrót krwi do serca i może przyczyniać się do dyskomfortu kobiety.

Trzeci trymestr

Głównym problemem jest zmniejszona mobilność partnerki z powodu wagi i dużego brzucha. Najbardziej dogodne pozycje to ta, w której kobieta leży bokiem, pozycja, kiedy kobieta jest na górze, np. pozycja na jeźdźca lub większość pozycji tylnych. Głęboka penetracja mogłaby uszkodzić przekrwioną pod koniec ciąży szyjkę macicy, powodując jej krwawienie.

czy seks szkodzi dziecku
Czy seks szkodzi dziecku?
Obawy pary

Dziecko w łonie matki jest w pełni bezpieczne, dobrze chronione przez błony płodowe, płyn owodniowy i mięśnie miednicy. Dodatkowo czop śluzowy znajdujący się w szyjce macicy chroni płód przed zakażeniami. Dlatego nie należy obawiać się uszkodzenia podczas współżycia. Dziecko zawieszone w wodach płodowych podczas stosunku może odczuwać jedynie kołysanie, spowodowane delikatnymi skurczami macicy podczas przeżywania orgazmu. Jego aktywniejsze ruchy są naturalne i nie są wynikiem dodatkowego stresu, jak czasami myślą mężczyźni. Tak naprawdę to właśnie oni przeżywają większy stres mając wrażenie obecności „kogoś trzeciego” w sypialni.

Kobiety mają obawy, że w miarę rosnącego brzucha, ewentualnych obrzęków i rozstępów przestaną być atrakcyjne dla swoich partnerów. Bywa też tak, że kobieta przestaje być zainteresowana współżyciem z powodu skupienia uwagi na zbliżającym się porodzie i wychowaniu dziecka, co staje się dla niej nowym wyzwaniem.

W trzecim trymestrze pary, które nie straciły zainteresowania seksem mogą go dalej uprawiać. Oczywiście pod warunkiem, że lekarze nie zalecili powstrzymywania się od stosunków na przykład z powodu: pojawiających się plamień lub krwawień, nawracających infekcji dróg rodnych, nieprawidłowo umiejscowionego łożyska, itp. Kiedy nie ma przeciwwskazań współżycie może być dalej kontynuowane.

Autorka książki „Ciąża dla opornych” – ginekolog Sarah Jarvis – uważa, że dzięki współżyciu w trzecim trymestrze organizm kobiety może lepiej przygotować się do porodu. Seks pobudza wytwarzanie oksytocyny, hormonu rozluźniającego szyjkę macicy, co sprzyja porodowi. W przypadku tzw. ciąż przenoszonych zaleca się nawet częstsze stosunki, ponieważ w nasieniu mężczyzny znajdują się prostaglandyny, które mogą rozwierać szyjkę macicy i wywierać skurcze.

seks w ciąży
Seks w ciąży

Każda kobieta oczekująca dziecka potrzebuje dużo czułości i bliskości partnera. Seks znakomicie spełnia taką rolę oczywiście pod warunkiem, że obydwoje partnerzy tego pragną. Lekarze również nie zabraniają kontynuowania życia seksualnego pod warunkiem, że dziecko rozwija się prawidłowo.

W drugim trymestrze większość kobiet w ciąży ma większą potrzebę na miłość. Jest to spowodowane wzrostem poziomu hormonów płciowych takich jak: progesteron i estrogen. W tym okresie ciało kobiety zachowuje się tak, jakby cały czas było przed owulacją. Zdarza się, że kobiety przeżywają w tym okresie swój pierwszy orgazm. Jest to spowodowane tym, narządy płciowe są bardziej ukrwione i wrażliwe na dotyk, przez co pieszczoty przeżywane są intensywniej. U niektórych kobiet ciąża może wyzwolić rozbudzenie seksualne, które może utrzymywać się nawet po porodzie.

Seks w każdym związku, a szczególnie w okresie ciąży, pozwala umocnić wzajemną więź, co jest bardzo istotne w oczekiwaniu na dziecko. Współżycie w tym okresie niesie za sobą wiele fizjologicznych zalet. Powoduje, że u kobiety wzrasta poziom serotoniny i endorfiny. Są to hormony, które mają pozytywny wpływ na samopoczucie przyszłej mamy i rozwijającego się płodu.

Podsumowanie

Seks jest ważnym aspektem życia człowieka w każdym okresie jego funkcjonowania również i wtedy, kiedy para spodziewa się dziecka. W związku z powyższym kochajmy się, jeśli zdrowie i siły nam na to pozwalają.

seks
Kocie marcowanie

Prostą receptą na pozostanie wiernym partnerowi jest uczucie miłości. Osoby mocno zaangażowane w związek i czerpiące z niego satysfakcję nie myślą o innym związku. Osoby takie są też mniej podatne na uroki innych, atrakcyjnych osób płci przeciwnej. Zastanów się zatem, jak tej wiosny możesz sprawić, by Twoja partnerka mruczała jak kotka od Twojego dotyku i techniki oraz by Twój partner odczuł rozkosz płynącą z Waszego współżycia jak kocur, którego właśnie słyszysz za oknem. Więcej “Kocie marcowanie”

505 511 150