• Progres
  Ośrodek psychoterapii

 • Witaj

  Spotkanie ze mną, czyli psychoterapeutą stwarza Ci możliwość poszerzania świadomości w sferze intelektualnej, uczuciowej, zmysłowej i cielesnej. W psychoterapii kontakt odgrywa dużą rolę w tworzeniu więzi terapeutycznej. W atmosferze życzliwości i szacunku dla Twojego sposobu przeżywania siebie i świata - więź między Tobą a mną - pomaga mi wczuć się w Twoje emocje i Twoją sytuację. Jest autentycznym reagowaniem na Ciebie w TU i TERAZ, we wrażliwym nawiązywaniu porozumienia w buberowskiej tradycji Ja-Ty i pełnym szacunku dostrzeganiu różnic pomiędzy Tobą a mną.

  W czasie spotkania towarzyszę Tobie w procesie zmieniania świadomości i zachowania. Stwarzam warunki akceptacji i bezpieczeństwa, które pozwalają przepracować nawet najbardziej bolesne aspekty Twojego życia. W tej relacji psychoterapeutycznej Ty jesteś przewodnikiem, ekspertem swojego życia, a ja służę Ci wiedzą i pomagam swoją obecnością w Twoich poszukiwaniach.


  Umów wizytę

  Alina Hlawacz - ZnanyLekarz.pl
  Umów wizytę
 • Zespół

  Alina Hlawacz

  Na początku swojej pracy psychoterapeutycznej ogromne wrażenie wywarła na mnie przypowieść, która charakteryzuje pracę psychoterapeuty. Opowiada ona o człowieku, który wybierał się na wycieczkę w góry. Motto przypowieści: Czy lepiej pójść w góry z górskim taternikiem, który uśmiechnięty zawsze z przodu, będzie nawoływał do szybszego kroku, czy z osobą, która doskonale zna trudy górskiej wędrówki, niejednokrotnie pokonała trasę, czasami się potknęła, ale wciąż jest tuż obok i wspiera w wędrówce. Psychoterapeuta jest właśnie takim towarzyszem podróży. Ta przypowieść pozwoliła mi odnaleźć się w mojej pracy psychoterapeutycznej.

  Ja jestem współtowarzyszem Twojej podróży. Jeśli odnalazłeś w sobie dość siły, by dojść tutaj, nie wahaj się ruszyć dalej. Będę Ci towarzyszyć i wspierać. Wierzę w Twoje możliwości i Twój potencjał. Wierzę w to, że posiadany przez Ciebie ukryty arsenał zasobów wystarcza, aby osiągnąć zamierzone cele poprzez akceptację swoich słabości.

  W pracy psychoterapeutycznej ważna jest dla mnie zarówno praca z emocjami, jak i praca z ciałem. Wątek dbania o ciało towarzyszy mi od czasów pierwszych studiów na Akademii Wychowania Fizycznego. W mojej pracy stosuję techniki oddechowe i relaksacyjne.

  Ważne jest dla mnie autentyczne spotkanie z drugim człowiekiem. Nie stwarzam niepotrzebnego dystansu. Patrzę całościowo i w każdym potrafię dostrzec to "coś".

  Kwalifikacje do pracy w zawodzie psychologa, psychoterapeuty i seksuologa zdobywałam, kończąc psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Szkołę Psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz seksuologię kliniczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Posiadam europejski certyfikat psychoterapeuty ECP (European Certificate of Psychotherapy), który wydawany jest przez największą europejską organizację psychoterapeutyczną. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in.: w Klinice Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas różnych konferencji i pracy własnej. Obecnie prowadzę prywatną praktykę seksuologiczno-psychoterapeutyczną w Krakowie.

  Organizuję też warsztaty rozwoju osobistego i grupy terapeutyczne oraz działam aktywnie na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej. Cały czas pogłębiam i aktualizuję moją wiedzę. Zapewniam najlepszą pomoc, jakiej potrafię udzielić. Kieruję się przy tym najwyższymi standardami etyki zawodowej.

  Należę do organizacji zrzeszających psychoterapeutów, psychologów i seksuologów, m.in.: Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Humanistyczno-Egzystencjalnej, którego jestem współzałożycielem.

  Jakub Gałązka

  Powodem mojego zainteresowania psychologią i motywacją do zaangażowania w psychoterapię była ciekawość. Chciałem odpowiedzieć sobie na pytania: na ile to, kim jesteśmy wynika z naszej historii, przeznaczenia, przypadku, a na ile jest efektem naszej pracy? Na ile jesteśmy podobni do naszych rodziców? Czy możemy dowolnie kształtować nasze życie? Kogo winić za nasze życiowe niepowodzenia? Czy jest sens walczyć z własnymi słabościami? Szukanie odpowiedzi na te pytania napędza mnie do dziś.

  Praca na sesjach terapeutycznych ze mną to droga do poznania siebie poprzez odczytanie tego co mówi nam nasze ciało, jakie emocje są w nas i dlaczego. Stopniowo poznajemy sposób w jaki działamy i odkrywamy role, jakie przydzieliła nam nasza rodzina i otoczenie, które regularnie odtwarzamy w naszym codziennym życiu. Następnym krokiem jest praca nad tym jak rozwinąć skrzydła, żyć na miarę swoich możliwości. Jak być autentycznym, dojrzałym sobą i nabrać w życiu naturalnych rumieńców.

  W swojej pracy łączę nauki różnych szkół psychoterapii, w tym podejście systemowe i humanistyczne. Jako terapeuta indywidualny, par i rodzin, często przyglądam się zjawiskom, na styku terapii systemowej rodzin oraz psychoterapii indywidualnej takim jak zdrowa relacja, wiązanie, przywiązanie, więź emocjonalna. Ze szczególnym zainteresowaniem rozwijam się w obszarze terapii zaburzeń lękowych oraz depresji.

  Dzięki wieloletniej pracy trenera międzykulturowego zgromadziłem spore doświadczenie w pracy szkoleniowej z grupami. Wykorzystuję je z powodzeniem w terapii grupowej. Zajmuję się także poradnictwem dla par borykających się z problemami międzykulturowości. Spotkania mogą być prowadzone również w języku angielskim.

  Jestem absolwentem SWPS w Warszawie. Obecnie kształcę się w psychoterapii systemowej par i rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywam w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Babińskiego w Krakowie, na różnych konferencjach tematycznych i podczas superwizji pracy własnej.

  W przygotowaniu do pracy terapeuty pomogły mi w znaczny sposób szkolenia z integratywnej terapii zaburzeń lękowych oraz integratywnej psychoterapii zaburzeń depresyjnych, a także warsztaty z pracy z ciałem. W przyszłości chciałbym rozwijać się w pracy z ciałem w oparciu o pracę i nauczanie Aleksandra Lowena.

  Klaudia Kornaś

  Erich Fromm miał zwyczaj mówić ,,szczęście to coś, co każdy z nas musi wypracować dla siebie samego”. Na każdym etapie swojego życia zasługujesz na szczęście. A ja jestem po to żeby pomóc Ci dostrzec to szczęście nawet w momencie konfrontacji z kryzysem, bólem, stratą, czy upływającym czasem.

  Przedstawię się jako dyplomowany psycholog - absolwentka Psychologii na UMCS w Lublinie, specjalności psychologia rodziny i wychowawcza. Sama stanowię narzędzie mojej pracy, stąd nieustannie podnoszę kwalifikację, a tym samym jakość usług. Aktualnie uczestniczę w całościowym kursie psychoterapii z zakresu Systemowej Terapii Rodzin (Ośrodek Szkoleń Systemowych, Kraków). Od czasów akademickich do teraz realizuje projekty zmieniające otaczającą nas rzeczywistość: Akademickie Centrum Wsparcia, Małopolska Sieć Współpracy, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Standaryzacja opieki paliatywnej w krajach europejskich (Palliative Care Older People). Uczestniczę także w licznych szkoleniach i konferencjach, dotyczących m.in. metody empowerment w pracy z seniorami, wykorzystaniem coachingu w aktywizacji osób starszych, potrzebami osób niepełnosprawnych, opieką w ostatnich dniach życia oraz wspieraniem naturalnych opiekunów osób żyjących z chorobą otępienną.

  Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując w obszarze psychologii zdrowia i pomocy społecznej, zajmując się poradnictwem oraz wsparciem osób starszych, przewlekle somatycznie chorych, wymagających opieki paliatywnej. Koordynuję pracę Zespołu Opieki Paliatywnej w jednym z krakowskich Domów Pomocy Społecznej, a także superwizuję pracę profesjonalnych opiekunów osób przewlekle chorych i umierających. Na co dzień dużą część mojej praktyki zajmuje praca ze stratą, towarzyszenie w przeżywaniu żałoby. Realizuję również terapię walidacyjną dla osób w ostatnim stadium otępienia, czy rehabilitację poznawczą pacjentów neurologicznych. Prowadzę psychoprofilaktykę dla rodzin osób cierpiących z powodu chorób otępiennych, osób chorych przewlekle, borykających się z bólem, depresją, a także seniorów dotkniętych przemocą.

  W praktyce terapeutycznej zajmuję się terapią indywidualną, terapią rodzinną, małżeńską, terapią par oraz wsparciem psychologicznym osób znajdujących się w kryzysowych sytuacjach, cierpiących z powodu choroby przewlekłej, czy też straty.

  Pracuję w paradygmacie systemowym pod superwizją.

  Patrycja Foszcz

  Jestem psychologiem i seksuologiem w trakcie kursu przygotowującego do uzyskania certyfikatu seksuologa klinicznego. Ukończyłam psychologię stosowaną ze specjalizacją z psychologii zaburzeń i pomocy psychologicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim; podjęłam studia podyplomowe z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Szczególnie bliskie są mi zagadnienia psychologii prokreacji – wsparcie niepłodnych par i poradnictwo seksuologiczne, pomoc rodzicom dotkniętym depresją poporodową i ciążową, wsparcie dla kobiet ciężarnych i ich partnerów.

  Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. na Oddziale Dziennym Psychiatrii Ogólnej w tarnowskim Zespole Poradni Specjalistycznych oraz prowadząc zajęcia z edukacji seksualnej.

  Prowadzę badania dotyczące poznawczego funkcjonowania osób narcystycznych.

  W swojej pracy kieruję się najwyższymi standardami etyki zawodowej, zapewniając pacjentowi poufność, poczucie bezpieczeństwa i profesjonalną pomoc.

   

  Spotkania mogą odbywać się również w języku angielskim.

  Agnieszka Nocuń-Wójcik

  Poznanie człowieka: jego kultury, otoczenia, na które wpływa, a także sposobu funkcjonowania jego psychiki od zawsze były źródłem moich zainteresowań.

  Stąd narodziła się moja pasja podróżowania, poznawania dalekich, odległych kultur oraz chęć pogłębiania wiedzy na tematy związane z funkcjonowaniem w nich innych ludzi, także w sferze psychicznej.

  Udziały w wielu wyjazdach, w tym misyjnych do Kirgistanu, Indii czy Nepalu umożliwiły mi realizację moich celów. Dzięki otwartości oraz wrażliwości na drugiego człowieka miałam okazję pracować z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi z domów dziecka oraz młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym w innym kontekście kulturowym. Pomogło mi to bardziej zrozumieć innych, a także samą siebie.

  Dzięki podążaniu za swoimi pasjami, ciężkiej pracy oraz samoświadomości jestem dziś absolwentką Psychologii na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii, Kulturoznawstwa na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Asystentką Osób Niepełnosprawnych.

  Aktualnie współpracuję z Psychologicznym Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznym współrealizując projekty placówki, głównie w zakresie szkoleń. Dodatkowo, jako ko-trenerka współtworzyłam warsztaty z Pracownią Psychologiczną Interakcje.

  Od 2007 roku byłam członkinią wielu Stowarzyszeń, między innymi: „IM-PULS”, „Edukacji Nieformalnej Meritum”, „Na Bursztynowym Szlaku”, „Europe 4 Youth” oraz Fundacji: „Inkluzja - Edukacja Włączająca” realizując projekty organizacji z zakresu wspierania dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, działań psycho-edukacyjnych dla młodzieży, dialogu międzykulturowego, propagowania kultury oraz historii kraju.

  Od niedawna w kręgu moich zainteresowań znalazła się sfera zarządzania własnym czasem oraz zadaniami. Wiedzę w tym temacie pogłębiam dzięki poznaniu zwinnych metodyk Agile. Prowadziłam także szkolenia z zakresu: „Zastosowania metodyk zwinnych w życiu codziennym” w Fundacji Przestrzeń Rozwoju, podejmując tematykę elastycznych sposobów zarządzania pracą wymagających bliskiej współpracy z otoczeniem oraz przystosowania do ciągle zmieniających potrzeb i priorytetów.

  Stale rozwijam swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w prelekcjach, sesjach naukowych oraz konferencjach, również, jako ich prelegentka. Jestem autorką artykułów naukowych.

  Zaczynając swoją przygodę oraz podróż z psychologią w swojej pracy główną uwagę skupiam na psychologicznych aspektach różnic kulturowych mających wpływ na adaptację do otoczenia. Ponadto w kręgu moich zainteresowań znajduje się sfera ludzkiego działania w zakresie motywacji, celów oraz priorytetów.

 • Oferta

  Jest rozmową z psychologiem polegającą na zidentyfikowaniu problemu oraz wspólnym określeniu dalszego działania poprzez omówienie problemu, poradnictwo psychologiczne, a także psychoedukację. Pozwala spojrzeć na problem z różnych perspektyw w celu zrozumienia siebie i innych. Adresowana jest do osób poszukujących szybkiej porady w odniesieniu do problemów życiowych, rodzinnych, partnerskich lub wychowawczych.

  Jest jednorazowym spotkaniem z seksuologiem mającym na celu zrozumienie specyfiki zgłaszanych w życiu seksualnym trudności i zaplanowanie dalszej pomocy. Obszary pracy terapeutycznej to:

  • brak satysfakcji ze swojego związku,
  • brak lub utrata potrzeb seksualnych,
  • awersja/niechęć seksualna,
  • brak przyjemności seksualnej,
  • problemy z potencją/zaburzenia erekcji,
  • brak lub niewystarczające nawilżenie pochwy,
  • zaburzenia orgazmu,
  • przedwczesny wytrysk,
  • ból podczas stosunku,
  • nadmierny popęd seksualny,
  • antykoncepcja,
  • rozpoczęcie współżycia,
  • brak akceptacji własnej orientacji seksualnej,
  • przygotowanie do ujawnienia orientacji seksualnej,
  • problemy w zakresie tożsamości płciowej (transseksualizm; transwestytyzm),
  • zaburzenia preferencji seksualnych.

  Jest formą pomocy psychologicznej skierowaną do osób przeżywających kryzys. Ludzie przeżywający kryzys są w stanie psychicznej lub emocjonalnej nierównowagi. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie stanu równowagi sprzed kryzysu. Emocjonalnymi objawami kryzysu może być: lęk, poczucie winy, krzywdy, który fizycznie może przejawiać się poprzez bóle głowy, nudności, biegunki a poznawczo np. poprzez trudności z podjęciem decyzji. Kryzys zmusza każdego z nas do podejmowania decyzji a pozytywnie rozwiązany kryzys prowadzi do korzystnych zmian.

  Jest procesem uświadamiania i rozwiązywania osobistych oraz emocjonalnych problemów Klienta, który realizuje się poprzez kontakt Klienta i psychoterapeuty. Proces terapeutyczny pozwala też lepiej poznać swoje emocje, potrzeby i myśli, co wpływa na polepszenie jakości życia.

  Psychoterapia skierowana jest do dorosłych oraz młodzieży powyżej 16 roku życia, które:

  • znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,
  • straciły kogoś bliskiego i trudno im samodzielnie odnaleźć równowagę,
  • straciły sens życia,
  • cierpią z powodu lęku oraz fobii,
  • mają kłopoty ze snem,
  • potrzebują wsparcia i pomocy,
  • doświadczają trudności w relacji z innymi osobami (partnerem, rodziną),
  • szukają możliwości zmiany,
  • doświadczają problemów w pracy,
  • mają problemy ze zdrowiem,
  • doświadczają problemów wychowawczych,
  • nadużywają alkoholu,
  • doświadczają trudności życia w rodzinie alkoholowej (DDA),
  • chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie, nauczyć się rozpoznawać i wyrażać swoje potrzeby,
  • chcą poznać i rozwijać swoje możliwości.

  Stwarza możliwość spotkania się z partnerem na neutralnym gruncie, wyrażenia własnych uczuć i potrzeb oraz zrozumienia oczekiwań i uczuć partnera. W trakcie terapii partnerzy mają okazję odkrywać wzajemnie swoje indywidualne cechy, potrzeby i motywy swojego postępowania. Kluczowymi celami terapii par są: rozwiązanie problemów, pomoc w osiągnięciu lepszego wzajemnego zrozumienia, zaspokojenia potrzeb własnych i partnera oraz praca nad indywidualnym rozwojem.

  Psychoterapia skierowana jest do par, które:

  • przeżywają kryzys,
  • zmagają się z narastającymi nieporozumieniami i konfliktami,
  • doświadczają trudności związanych z życiem rodzinnym (np. urodzenie dziecka, dorastanie dzieci, odejście dzieci z domu),
  • zaznały goryczy zdrady, zazdrości, braku zaufania,
  • nie doświadczają satysfakcji i wzajemnej bliskości wynikającej z życia seksualnego,
  • chcą zmniejszyć wpływ rodziny i osób trzecich na związek np. zbytniego podporządkowania się jednego z partnerów własnym rodzicom,
  • przeżyły traumatyczne wydarzenia.

  Oferta skierowana do specjalistów.

  Założeniem psychoterapii grupowej jest fakt, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. Trudności indywidualne są widoczne i odczuwalne również w grupie terapeutycznej, w relacjach z uczestnikami, z całą grupą i z prowadzącymi psychoterapeutami. Dzięki grupie trudności te mogą być przeżywane, a także poddawane refleksji i rozumieniu. Grupa stwarza warunki do uświadamiania sobie własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi i tego jak budujemy z nimi relacje. Dzięki grupie jest możliwość poznawania nawykowych sposobów myślenia, przeżywania, zachowania, a także wynikających z nich konsekwencji. Zadaniem grupy terapeutycznej jest poszerzenie i pogłębienie świadomości, zwiększanie odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stanowić początek zmian i sprzyjać własnemu rozwojowi.

  Grupa skierowana jest do osób, które:

  • chcą dowiedzieć się jak są widziane przez innych,
  • chcą nauczyć się wyrażać swoje uczucia, myśli i potrzeby,
  • szukają swoich mocnych stron,
  • chcą dowiedzieć się jak jesteś widziany przez innych,
  • chcą zwiększyć odpowiedzialność za własne życie i poczuć, że masz na nie wpływ,
  • chcą lepiej radzić sobie ze swoją nieśmiałością i niepewnością,
  • przeżywają trudności w relacjach z bliskimi,
  • chcą budować bardziej pozytywne relacje,
  • mają problemy wymagające rozwiązania.

  Tylko, gdy jest się RAZEM jest możliwa bliska więź a największą potrzebą każdego człowieka od poczęcia do śmierci jest potrzeba bycia kochanym.

  Dzięki warsztatom pary czujące się zdesperowane, zmęczone przytłaczającą ich codziennością oraz problemami w związku mogą poznać sposoby wzmacniania więzi i radzenia sobie z konfliktami. Zdarza się, że pośród codzienności pełnej pośpiechu, pędu, problemów i obowiązków większość nas gubi miłość, zrozumienie, romantyzm. Warsztaty pomogą przetrwać typowe sytuacje kryzysowe, do których zalicza się:

  • brak zainteresowania seksem i romantyczną stroną związku,
  • problemy zdrowotne,
  • romans partnera,
  • walka z depresją,
  • stres związany z opieką nad niemowlęciem,
  • zmęczenie spowodowane zbyt ciężką pracą,
  • kłótnie z powodu obowiązków domowych i finansów,
  • przejście na emeryturę,
  • utrata pracy, życiowego celu lub marzeń.

  Podstawowym założeniem warsztatów jest nawiązanie dialogu między partnerami, otwarcie się na partnera, usłyszenie go i zrozumienie.

  Warsztat odbywa się od piątku w godzinach 15:00 do 19:00, w sobotę od 9:00 do 19:00 z przerwą obiadową od 13:00 do 15:00 i w niedzielę od 9:00 do 13:00.

  Wkrótce opis...

  Czy jestem uzależniony/uzależniona od seksu?

  Podstawowym objawem uzależnienia jest konieczność wykonywania czynności oraz subiektywne poczucie przekroczenia pewnych granic. Jeżeli masz wątpliwości skorzystaj z konsultacji i pozwól rozwiązać swoje dylematy specjalistom. Oferujemy konsultacje dotyczące rekrutacji do grupy terapeutycznej oraz rozwiązywania problemów seksuologicznych.

  Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana rozpoczęciem pracy w grupie terapeutycznej dla uzależnionych od seksu lub potrzebujesz konsultacji dotyczącej uzależnienia od seksu, wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Jak leczyć uzależnienie od seksu?

  Polecamy uczestnictwo w terapii grupowej, na której wraz z innymi uzależnionymi oraz psychoterapeutą i seksuologiem odkrywamy wspólnie jak może wyglądać życie bez nałogu. Jak ponownie nawiązać relacje w związku nieobciążone poczuciem winy i wstydem. Wsparcie grupy ludzi, którzy są w podobnie trudnej sytuacji, oraz możliwość uczenia się na doświadczeniach i przeżyciach innych jest bardzo dobrą drogą do przywrócenia stabilnego i szczęśliwego życia.

  Formularz zgłoszeniowy

  Twoje zapytanie zostało wysłane

  Skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

 • Porada Online

  Kontaktując się ze mną masz możliwość poprawić jakość swojego życia poprzez uzyskanie profesjonalnych odpowiedzi na swoje pytania. Porada jest anonimowa.

  01. Wybierz formę porady

  02. Wybierz obszar trudności

  Poniżej znajdziesz temat porady. Jeśli nie masz pewności, co do tematu porady – wybierz opcję: Inna.

  03. Opisz swój problem

  To, co tu napiszesz przeczytam wyłącznie ja. Dbam o bezpieczeństwo informacji i zawodową etykę.

  04. Skorzystaj z porady

  Po zaksięgowaniu wpłaty, prześlę do Ciebie poradę drogą mailową lub umówimy się na rozmowę telefoniczną lub Skype.

 • Artykuły

  03-11-2017

  Subiektywnie o różnicy pomiędzy terapią a coachingiem

  Zmiana występuje wtedy, gdy stajesz się tym, kim jesteś, a nie wtedy gdy próbujesz się stać tym, kim nie jesteś.”

  Fritz Perls

   

  Słowo coaching na stałe wpisało się w słownik rozwijającego się profesjonalisty, człowieka nowoczesnego, zainspirowanego zachodnim stylem życia, które koncentruje się na dobrobycie. W związku z popularyzacją uczenia się ludzi przez całe życie coaching staje się wyjątkowo popularny również jako profesja. Często widuję reklamy szkół policealnych oferujące coaching jako przedmiot studiów, darmowych, dofinansowanych, obok zawodu spawacza, grafika komputerowego, masażysty, czy dietetyka, nie deprecjonując absolutnie wykonawców żadnego z wymienionych. Jako, że uwielbiam obserwować świat dookoła, od dawna mam cały szereg rozmyślań i wątpliwości związanych z coachingiem.

   

  • Co to jest Coaching?

  Na początku kilka słów o tym, czym jest coaching. Informacje te znalazłem na portalu International Coaching Federation, jednej z najbardziej popularnych organizacji certyfikujących i przygotowujących coachów do pracy. Według ICF coaching służy poprawieniu wyników działania, usprawnieniu sposobu uczenia się a przez to podniesieniu jakości życia osoby z niego korzystającej. Celem coachingu jest zwiększenie potencjału do osiągnięcia wymarzonych rezultatów i budowania pewności siebie związanej z naturalnością tych umiejętności. Definicja mówi też, że coach zakłada, iż klient potrafi rozpoznawać, wyrażać i radzić sobie z własnymi emocjami.

  Zastanawiając się nad tym, czym jest coaching, nasuwa mi się pytanie jaki jest sens osiągać wymarzone rezultaty, czy są one naprawdę potrzebne do życia w szczęściu i zdrowiu. I co dla nas znaczy słowo “szczęście”?

  Alexander Lowen - amerykański psychiatra i psychoterapeuta, który w swojej pracy zajmował się związkami pomiędzy zdrowiem fizycznym a psychicznym, tak oto wyrażał się na temat koncentracji na wymarzonych celach: “Człowiek pogrążony w depresji (...) ignoruje życie ciała, życie w teraźniejszości, uważa je za nieistotne, gdyż jego wzrok spoczywa na przyszłych celach. Tylko one się liczą. (A. Lowen “Depresja i ciało”).

   

  • Czy coaching to próba szukania tego kim jestem, czy tego kim chciałbym być?

  Jakże często marzymy o życiu, które jest nierealne. Iluzje pomagają nam na chwilę utrzymać równowagę, lecz nie konfrontują nas z wewnętrznymi siłami, które w nas działają. Te siły na różne sposoby dają nam o sobie znać. Choćby przez tak zwane choroby somatyczne, poprzez nocne szczękanie zębami, sztywne mięśnie, skurcze, czy napady paniki, agresję, lęki albo nerwice, a dalej nadciśnienie i wiele innych. Siły te to też bardzo często ogromny smutek, który w nas tkwi będący źródłem depresji. Siły, o których mówię często zapędzają nas w sidła uzależnienia od alkoholu, narkotyków i seksu.

  Łatwo się zgodzić ze stwierdzeniem, iż mało kto w dzisiejszym świecie akceptuje do końca to, kim jest i chce trochę podreperować swój wizerunek. Nasi rodzice też często nie byli w stanie zaakceptować nas takimi jakimi byliśmy w dzieciństwie i bywało, że chcieli nas poprawiać słowami: wyprostuj się, nie garb się, będziesz najlepszy/a, nie bądź beksą, nie daj się, nie bądź ciapą, fajtłapą. Oczywiście wszystko to w dobrej wierze i w nadziei, że będziemy mieli w życiu lepiej niż oni. W związku z tym, w potrzebie aprobaty sami opracowaliśmy mnóstwo mechanizmów, które nie pozwalają nam samym poznać kim jesteśmy.

  Korzystamy z całego zestawu masek, ról jakie sami sobie narzucamy lub przyjmujemy z nadania systemu rodzinnego, w którym na co dzień funkcjonujemy. Jedno jest pewne, coaching nie pomoże nam odkryć prawdy, która nas ukształtowała. Może nam pomóc o niej na chwilę zapomnieć, odsunąć i na moment zlekceważyć. Może dostarczyć kilka nowych masek do naszej kolekcji.

  W innej swojej książce (“Lęk przed Życiem”) Lowen pyta: “Dlaczego nie porzucimy naszej roli, nie przestaniemy grać, nie odrzucimy fasady, czy nie zdejmiemy maski? Odpowiedź brzmi: nie jesteśmy w pełni świadomi, że nasz wygląd i zachowanie nie są w pełni szczere. Maska czy fasada stały się częścią naszego istnienia. Rola przekształciła się w naszą naturę i zapomnieliśmy, jaka była ta pierwotna. Staliśmy się tak silnie zidentyfikowani z rolami i grą, że nie jesteśmy już w stanie wyobrazić sobie, iż może być inaczej”.

   

  • My nie chcemy prawdy, chcemy sukcesu

  Wanting to be someone else is a waste of who you are.”

  Kurt Cobain 1967 - 1994

   

  A i współczesna kultura ze swoimi narzędziami i wszędobylskim marketingiem próbują nam wpoić myśl, iż nie mając niczego jesteśmy nikim. A skoro tak, mając najwięcej, jesteśmy kimś ważniejszym, pełniejszym i bardziej zasługującym na akceptację, miłość oraz idącą za nimi pełną akceptację i szczęście. Czy to zawsze są oczekiwania realistyczne? W istocie, jak mówi Lowen mogą one wynikać z ukrytej potrzeby większego szacunku do siebie i nadziei na osiągnięcie czegoś co Lowen nazywa autoekspresją - zdolności i możliwości wyrażania siebie i zaznaczania swojej obecności, możliwości realizowania się w miłości, szeroko rozumianej wolności i akceptacji.

  Dlaczego w świetle tego co mówi Lowen mamy jeszcze przybierać kolejne maski - doskonałego sprzedawcy przynoszącego firmie największe zyski, zapracowanego i zaangażowanego haerowca, który pracuje po godzinach, silnego ojca, który podoła wszystkim obowiązkom. Po co nam odrealniony wizerunek człowieka sukcesu wśród przyjaciół i członków rodziny? Co dają komuś posty na facebooku w których chwali się, że udało mu się w dwa lata zapracować na Jaguara. Co dało takie podejście światu i innym ludziom? Bez refleksji, wcześniej czy później czar pryska i wracamy do poczucia beznadziejności i depresji. Tak też jest często w firmach, gdzie szefowie chcieliby zobaczyć w nas orłów sprzedaży, czy mistrzów obsługi klienta.

   

  • Nie wstydź się terapii

  Tymczasem psychoterapia może pomóc dotrzeć do sedna sprawy i dzięki niej możesz dowiedzieć się czego tak naprawdę potrzebujesz w życiu i dlaczego nie możesz albo nie chcesz tego znaleźć. Przemyślenie sposobu w jaki działasz pozwoli zobaczyć gdzie szukać szczęścia i możliwości zmiany. Przyniesie to poprawę w funkcjonowaniu poprzez akceptację i poznanie siebie oraz uspokojenie, że nie musisz robić wszystkich rzeczy na świecie.

   

  Praca z psychoterapeutą nie musi oznaczać, że jesteśmy chorzy lub że potrzebujemy pomocy bo sobie nie dajemy rady z codziennym życiem ale służy też poznaniu siebie i mechanizmów kierujących naszymi działaniami. Na sesjach często pracuje się długo i z mozołem. Niejednokrotnie opuszcza się gabinet w samopoczuciu gorszym niż przed wizytą. Jednak terapia pozwala spojrzeć na siebie i zaakceptować to, dlaczego jesteśmy tacy a nie inni. Pozwala zaciekawić się sobą i rozpocząć samopoznanie. Obserwacja siebie, wspólnie z uważnym, cierpliwym i akceptującym terapeutą może pozytywnie wpłynąć na wszystkie sfery naszego życia. Jeśli dowiemy się kim naprawdę jesteśmy i uporządkujemy sobie tą wiedzę, zrozumienie dlaczego nasze relacje z partnerem, czy kolegami w pracy wyglądają właśnie tak, będzie dużo prostsze. Bardzo często poprzez wgląd i refleksję nad własnym życiem od dzieciństwa do chwili obecnej również relacje z rodzicami ulegają diametralnej zmianie, często się uspokajają, zyskują wymiar akceptacji. A to są małe kroki do przyzwolenia sobie na bycie naturalnym i autentycznym.

   

  W pracy nad niniejszym tekstem opierałem się na następujących książkach:

  Alexander Lowen, “Depresja i Ciało”.

  Alexander Lowen, “Przyjemność”.

  Alexander Lowen, “Lęk przed Życiem”.

   

  - Jakub Gałązka

  22-01-2018

  Co to tak właściwie jest „miłość”?

  O miłości wiemy niewiele. Z miłością jest jak z gruszką. Gruszka jest słodka i ma kształt. Spróbujcie zdefiniować kształt gruszki. – Andrzej Sapkowski Teorii miłości powstało więcej niż teorii osobowości, ciągle jednak nie jesteśmy w stanie do końca ...

  19-01-2018

  Choroba Alzheimera - kiedy choruje cała rodzina

  Raport NIK wskazuje, że w Polsce chorych na Alzheimera jest prawie pół miliona osób. Do 2050 roku ta liczba może wzrosnąć nawet czterokrotnie. Życie z chorym na Alzheimera nie należy do łatwych. Cierpienie dotyka całą rodzinę, która musi zmierzyć się...

 • Kontakt

  Ośrodek Psychoterapii "Progres"

  Alina Hlawacz

  ul. Bernardyńska 9/4

  31-069 Kraków

  Nr konta

  93 1140 2004 0000 3102 3293 5895


  Napisz do mnie

  Twoje zapytanie zostało wysłane

  Skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.