• Progres
  Ośrodek psychoterapii

 • Witaj

  Ośrodek Psychoterapii PROGRES funkcjonuje na rynku od 2007 r. oferuje diagnozę i psychoterapię oraz leczenie osób dorosłych zmagających się z problemami emocjonalnymi, seksuologicznymi oraz problemami w relacjach międzyludzkich.

  Zespół naszych specjalistów tworzą interdyscyplinarni, wykwalifikowani specjaliści: psychoterapeuci, seksuolodzy, psycholodzy, trenerzy, psychiatra, stosujący nowoczesne metody pracy połączone z opieką zespołu pracującego w grupach Balina oraz podlegający stałej Superwizji.

  Zachowanie najwyższych standardów i efektywności oraz monitorowanie postępów oraz poziomu realizacji kontraktu psychoterapeutycznego zwieranego pomiędzy pacjentem/klientem, a psychoterapeutą/psychologiem w trakcie pierwszych 2-3 sesji konsultacyjnych pozwala na osiągnięcie zamierzonych rezultatów.

  Specjalistyczna pomoc psychoterapeuty, psychologa, seksuologa w zakresie problemów w relacjach międzyludzkich, zaburzenia emocjonalne, lęki, depresja, brak satysfakcji ze swojego związku, problemy z erekcją, brak lub utrata potrzeb seksualnych – to tylko przekrój przypadków, z którymi zgłaszają się do nas pacjenci.

  Naszym zadaniem jest zdiagnozowanie problemów oraz dobór właściwiej metody i formy psychoterapii, bądź leczenia gwarantującej skuteczność w najkrótszym możliwym okresie.

  Opieka naszych specjalistów pomaga pacjentom w pokonaniu swoich słabości oraz zapewnia powrót do zdrowia psychicznego, równowagi emocjonalnej oraz harmonii w życiu osobistym i zawodowym.

 • Zespół

  Alina Hlawacz

  psycholog, psychoterapeuta, seksuolog, superwizor

  Na początku swojej pracy psychoterapeutycznej ogromne wrażenie wywarła na mnie przypowieść, która charakteryzuje pracę psychoterapeuty. Opowiada ona o człowieku, który wybierał się na wycieczkę w góry. Motto przypowieści: Czy lepiej pójść w góry z górskim taternikiem, który uśmiechnięty zawsze z przodu, będzie nawoływał do szybszego kroku, czy z osobą, która doskonale zna trudy górskiej wędrówki, niejednokrotnie pokonała trasę, czasami się potknęła, ale wciąż jest tuż obok i wspiera w wędrówce. Psychoterapeuta jest właśnie takim towarzyszem podróży. Ta przypowieść pozwoliła mi odnaleźć się w mojej pracy psychoterapeutycznej.

  Ja jestem współtowarzyszem Twojej podróży. Jeśli odnalazłeś w sobie dość siły, by dojść tutaj, nie wahaj się ruszyć dalej. Będę Ci towarzyszyć i wspierać. Wierzę w Twoje możliwości i Twój potencjał. Wierzę w to, że posiadany przez Ciebie ukryty arsenał zasobów wystarcza, aby osiągnąć zamierzone cele poprzez akceptację swoich słabości.

  Spotkanie ze mną, czyli psychoterapeutą stwarza Ci możliwość poszerzania świadomości w sferze intelektualnej, uczuciowej, zmysłowej i cielesnej. W psychoterapii kontakt odgrywa dużą rolę w tworzeniu więzi psychoterapeutycznej. W atmosferze życzliwości i szacunku dla Twojego sposobu przeżywania siebie i świata - więź między Tobą a mną - pomaga mi wczuć się w Twoje emocje i Twoją sytuację. Jest autentycznym reagowaniem na Ciebie w TU i TERAZ, we wrażliwym nawiązywaniu porozumienia w tradycji Ja-Ty i pełnym szacunku dostrzeganiu różnic pomiędzy Tobą a mną.

  Ważne jest dla mnie autentyczne spotkanie z Tobą jako drugim człowiekiem. Nie stwarzam niepotrzebnego dystansu. Patrzę całościowo i w każdym potrafię dostrzec to "coś". W czasie spotkania towarzyszę Tobie w procesie zmieniania świadomości i zachowania. Stwarzam warunki akceptacji i bezpieczeństwa, które pozwalają przepracować nawet najbardziej bolesne aspekty Twojego życia. W tej relacji psychoterapeutycznej Ty jesteś przewodnikiem, ekspertem swojego życia, a ja służę Ci wiedzą i pomagam swoją obecnością w Twoich poszukiwaniach.

  Kwalifikacje do pracy w zawodzie psychologa, psychoterapeuty i seksuologa potwierdza:
  - Dyplom psychologa
  - Dyplom Seksuologa
  - Certyfikat psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
  - Certyfikat psychoterapeuty wydany przez Polską Federację Psychoterapii
  - Certyfikat psychoterapeuty wydany przez European Certificate of Psychotherapy
  - Certyfikat psychoterapeuty wydany przez
  - Certyfikat psychoterapeuty pracy z ciałem wydany przez Instytut Integralnej
  - Psychoterapii Gestalt

  Obecnie podnoszę swoje kwalifikacje w Szkole Superwizorów organizowanej przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestlat oraz Institut fur integrale Gespraechs-Und Focusingtherapie.

  Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in.: w Klinice Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas różnych konferencji i pracy własnej. Obecnie prowadzę prywatną praktykę seksuologiczno-psychoterapeutyczną w Krakowie.

  Organizuję też warsztaty rozwoju osobistego i grupy terapeutyczne oraz działam aktywnie na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej. Cały czas pogłębiam i aktualizuję moją wiedzę. Zapewniam najlepszą pomoc, jakiej potrafię udzielić. Kieruję się przy tym najwyższymi standardami etyki zawodowej.

  Należę do organizacji zrzeszających psychoterapeutów, psychologów i seksuologów, m.in.: Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Humanistyczno-Egzystencjalnej, którego jestem współzałożycielem.

  Jakub Gałązka

  psycholog, psychoterapeuta

  Powodem mojego zainteresowania psychologią i motywacją do zaangażowania w psychoterapię była ciekawość. Chciałem odpowiedzieć sobie na pytania: na ile to, kim jesteśmy wynika z naszej historii, przeznaczenia, przypadku, a na ile jest efektem naszej pracy? Na ile jesteśmy podobni do naszych rodziców? Czy możemy dowolnie kształtować nasze życie? Kogo winić za nasze życiowe niepowodzenia? Czy jest sens walczyć z własnymi słabościami? Szukanie odpowiedzi na te pytania napędza mnie do dziś.

  Praca na sesjach terapeutycznych ze mną to droga do poznania siebie poprzez odczytanie tego co mówi nam nasze ciało, jakie emocje są w nas i dlaczego. Stopniowo poznajemy sposób w jaki działamy i odkrywamy role, jakie przydzieliła nam nasza rodzina i otoczenie, które regularnie odtwarzamy w naszym codziennym życiu. Następnym krokiem jest praca nad tym jak rozwinąć skrzydła, żyć na miarę swoich możliwości. Jak być autentycznym, dojrzałym sobą i nabrać w życiu naturalnych rumieńców.

  W swojej pracy łączę nauki różnych szkół psychoterapii, w tym podejście systemowe i humanistyczne. Jako terapeuta indywidualny, par i rodzin, często przyglądam się zjawiskom, na styku terapii systemowej rodzin oraz psychoterapii indywidualnej takim jak zdrowa relacja, wiązanie, przywiązanie, więź emocjonalna. Ze szczególnym zainteresowaniem rozwijam się w obszarze terapii zaburzeń lękowych oraz depresji.

  Dzięki wieloletniej pracy trenera międzykulturowego zgromadziłem spore doświadczenie w pracy szkoleniowej z grupami. Wykorzystuję je z powodzeniem w terapii grupowej. Zajmuję się także poradnictwem dla par borykających się z problemami międzykulturowości. Spotkania mogą być prowadzone również w języku angielskim.

  Jestem absolwentem SWPS w Warszawie. Obecnie kształcę się w psychoterapii systemowej par i rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywam w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Babińskiego w Krakowie, na różnych konferencjach tematycznych i podczas superwizji pracy własnej.

  W przygotowaniu do pracy terapeuty pomogły mi w znaczny sposób szkolenia z integratywnej terapii zaburzeń lękowych oraz integratywnej psychoterapii zaburzeń depresyjnych, a także warsztaty z pracy z ciałem. W przyszłości chciałbym rozwijać się w pracy z ciałem w oparciu o pracę i nauczanie Aleksandra Lowena.

  Klaudia Majka

  psycholog, psychoterapeuta

  Erich Fromm miał zwyczaj mówić ,,szczęście to coś, co każdy z nas musi wypracować dla siebie samego”. Na każdym etapie swojego życia zasługujesz na szczęście. A ja jestem po to żeby pomóc Ci dostrzec to szczęście nawet w momencie konfrontacji z kryzysem, bólem, stratą, czy upływającym czasem.

  Przedstawię się jako dyplomowany psycholog - absolwentka Psychologii na UMCS w Lublinie, specjalności psychologia rodziny i wychowawcza. Sama stanowię narzędzie mojej pracy, stąd nieustannie podnoszę kwalifikację, a tym samym jakość usług. Aktualnie uczestniczę w całościowym kursie psychoterapii z zakresu Systemowej Terapii Rodzin (Ośrodek Szkoleń Systemowych, Kraków). Od czasów akademickich do teraz realizuje projekty zmieniające otaczającą nas rzeczywistość: Akademickie Centrum Wsparcia, Małopolska Sieć Współpracy, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Standaryzacja opieki paliatywnej w krajach europejskich (Palliative Care Older People). Uczestniczę także w licznych szkoleniach i konferencjach, dotyczących m.in. metody empowerment w pracy z seniorami, wykorzystaniem coachingu w aktywizacji osób starszych, potrzebami osób niepełnosprawnych, opieką w ostatnich dniach życia oraz wspieraniem naturalnych opiekunów osób żyjących z chorobą otępienną.

  Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując w obszarze psychologii zdrowia i pomocy społecznej, zajmując się poradnictwem oraz wsparciem osób starszych, przewlekle somatycznie chorych, wymagających opieki paliatywnej. Koordynuję pracę Zespołu Opieki Paliatywnej w jednym z krakowskich Domów Pomocy Społecznej, a także superwizuję pracę profesjonalnych opiekunów osób przewlekle chorych i umierających. Na co dzień dużą część mojej praktyki zajmuje praca ze stratą, towarzyszenie w przeżywaniu żałoby. Realizuję również terapię walidacyjną dla osób w ostatnim stadium otępienia, czy rehabilitację poznawczą pacjentów neurologicznych. Prowadzę psychoprofilaktykę dla rodzin osób cierpiących z powodu chorób otępiennych, osób chorych przewlekle, borykających się z bólem, depresją, a także seniorów dotkniętych przemocą.

  W praktyce terapeutycznej zajmuję się terapią indywidualną, terapią rodzinną, małżeńską, terapią par oraz wsparciem psychologicznym osób znajdujących się w kryzysowych sytuacjach, cierpiących z powodu choroby przewlekłej, czy też straty.

  Pracuję w paradygmacie systemowym pod superwizją.

  Patrycja Foszcz

  psycholog, seksuolog

  Jestem psychologiem i seksuologiem w trakcie kursu przygotowującego do uzyskania certyfikatu seksuologa klinicznego. Ukończyłam psychologię stosowaną ze specjalizacją z psychologii zaburzeń i pomocy psychologicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim; podjęłam studia podyplomowe z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

  Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. na Oddziale Dziennym Psychiatrii Ogólnej w tarnowskim Zespole Poradni Specjalistycznych, krakowskim oddziale Krajowego Towarzystwa Autyzmu oraz prowadząc zajęcia z edukacji seksualnej.

  Szczególnie bliskie są mi zagadnienia psychologii prokreacji – wsparcie niepłodnych par i poradnictwo seksuologiczne, pomoc rodzicom dotkniętym depresją poporodową i ciążową, wsparcie dla kobiet ciężarnych i ich partnerów. Prowadzę również konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży, zajmuję się wsparciem rodziców w problemach, jakich doświadczają ich pociechy na różnych etapach rozwoju.

  W swojej pracy kieruję się najwyższymi standardami etyki zawodowej, zapewniając Pacjentowi poufność, poczucie bezpieczeństwa i profesjonalną pomoc. Pracuję pod superwizją, cały czas podnosząc swoje kompetencje zawodowe. Prowadzę badania dotyczące poznawczego funkcjonowania osób narcystycznych. Spotkania mogą odbywać się również w języku angielskim.

   

  W wolnym czasie piszę bloga o psychologii i seksuologii: www.nakozetce.pl.

  Agnieszka Nocuń-Wójcik

  psycholog, kulturoznawca

  Poznanie człowieka: jego kultury, otoczenia, na które wpływa, a także sposobu funkcjonowania jego psychiki od zawsze były źródłem moich zainteresowań.

  Stąd narodziła się moja pasja podróżowania, poznawania dalekich, odległych kultur oraz chęć pogłębiania wiedzy na tematy związane z funkcjonowaniem w nich innych ludzi, także w sferze psychicznej.

  Udziały w wielu wyjazdach, w tym misyjnych do Kirgistanu, Indii czy Nepalu umożliwiły mi realizację moich celów. Dzięki otwartości oraz wrażliwości na drugiego człowieka miałam okazję pracować z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi z domów dziecka oraz młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym w innym kontekście kulturowym. Pomogło mi to bardziej zrozumieć innych, a także samą siebie.

  Dzięki podążaniu za swoimi pasjami, ciężkiej pracy oraz samoświadomości jestem dziś absolwentką Psychologii na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii, Kulturoznawstwa na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Asystentką Osób Niepełnosprawnych.

  Aktualnie współpracuję z Psychologicznym Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznym współrealizując projekty placówki, głównie w zakresie szkoleń. Dodatkowo, jako ko-trenerka współtworzyłam warsztaty z Pracownią Psychologiczną Interakcje.

  Od 2007 roku byłam członkinią wielu Stowarzyszeń, między innymi: „IM-PULS”, „Edukacji Nieformalnej Meritum”, „Na Bursztynowym Szlaku”, „Europe 4 Youth” oraz Fundacji: „Inkluzja - Edukacja Włączająca” realizując projekty organizacji z zakresu wspierania dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, działań psycho-edukacyjnych dla młodzieży, dialogu międzykulturowego, propagowania kultury oraz historii kraju.

  Od niedawna w kręgu moich zainteresowań znalazła się sfera zarządzania własnym czasem oraz zadaniami. Wiedzę w tym temacie pogłębiam dzięki poznaniu zwinnych metodyk Agile. Prowadziłam także szkolenia z zakresu: „Zastosowania metodyk zwinnych w życiu codziennym” w Fundacji Przestrzeń Rozwoju, podejmując tematykę elastycznych sposobów zarządzania pracą wymagających bliskiej współpracy z otoczeniem oraz przystosowania do ciągle zmieniających potrzeb i priorytetów.

  Stale rozwijam swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w prelekcjach, sesjach naukowych oraz konferencjach, również, jako ich prelegentka. Jestem autorką artykułów naukowych.

  Zaczynając swoją przygodę oraz podróż z psychologią w swojej pracy główną uwagę skupiam na psychologicznych aspektach różnic kulturowych mających wpływ na adaptację do otoczenia. Ponadto w kręgu moich zainteresowań znajduje się sfera ludzkiego działania w zakresie motywacji, celów oraz priorytetów.

 • Umów wizytę

  Alina Hlawacz - ZnanyLekarz.pl Jakub Gałązka - ZnanyLekarz.pl Klaudia Kornaś - ZnanyLekarz.pl
 • Oferta

  AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE PROMOCJE:
  • Studenci 10% zniżki
  • Studenci w 2 i 4 czwartek miesiąca 25% zniżki u Patrycji Foszcz

  Jest rozmową z psychologiem polegającą na zidentyfikowaniu problemu oraz wspólnym określeniu dalszego działania poprzez omówienie problemu, poradnictwo psychologiczne, a także psychoedukację. Pozwala spojrzeć na problem z różnych perspektyw w celu zrozumienia siebie i innych. Adresowana jest do osób poszukujących szybkiej porady w odniesieniu do problemów życiowych, rodzinnych, partnerskich lub wychowawczych.

  Jest jednorazowym spotkaniem z seksuologiem mającym na celu zrozumienie specyfiki zgłaszanych w życiu seksualnym trudności i zaplanowanie dalszej pomocy. Obszary pracy terapeutycznej to:

  • brak satysfakcji ze swojego związku,
  • brak lub utrata potrzeb seksualnych,
  • awersja/niechęć seksualna,
  • brak przyjemności seksualnej,
  • problemy z potencją/zaburzenia erekcji,
  • brak lub niewystarczające nawilżenie pochwy,
  • zaburzenia orgazmu,
  • przedwczesny wytrysk,
  • ból podczas stosunku,
  • nadmierny popęd seksualny,
  • antykoncepcja,
  • rozpoczęcie współżycia,
  • brak akceptacji własnej orientacji seksualnej,
  • przygotowanie do ujawnienia orientacji seksualnej,
  • problemy w zakresie tożsamości płciowej (transseksualizm; transwestytyzm),
  • zaburzenia preferencji seksualnych.

  Jest formą pomocy psychologicznej skierowaną do osób przeżywających kryzys. Ludzie przeżywający kryzys są w stanie psychicznej lub emocjonalnej nierównowagi. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie stanu równowagi sprzed kryzysu. Emocjonalnymi objawami kryzysu może być: lęk, poczucie winy, krzywdy, który fizycznie może przejawiać się poprzez bóle głowy, nudności, biegunki a poznawczo np. poprzez trudności z podjęciem decyzji. Kryzys zmusza każdego z nas do podejmowania decyzji a pozytywnie rozwiązany kryzys prowadzi do korzystnych zmian.

  Jest procesem uświadamiania i rozwiązywania osobistych oraz emocjonalnych problemów Klienta, który realizuje się poprzez kontakt Klienta i psychoterapeuty. Proces terapeutyczny pozwala też lepiej poznać swoje emocje, potrzeby i myśli, co wpływa na polepszenie jakości życia.

  Psychoterapia skierowana jest do dorosłych oraz młodzieży powyżej 16 roku życia, które:

  • znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,
  • straciły kogoś bliskiego i trudno im samodzielnie odnaleźć równowagę,
  • straciły sens życia,
  • cierpią z powodu lęku oraz fobii,
  • mają kłopoty ze snem,
  • potrzebują wsparcia i pomocy,
  • doświadczają trudności w relacji z innymi osobami (partnerem, rodziną),
  • szukają możliwości zmiany,
  • doświadczają problemów w pracy,
  • mają problemy ze zdrowiem,
  • doświadczają problemów wychowawczych,
  • nadużywają alkoholu,
  • doświadczają trudności życia w rodzinie alkoholowej (DDA),
  • chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie, nauczyć się rozpoznawać i wyrażać swoje potrzeby,
  • chcą poznać i rozwijać swoje możliwości.

  Stwarza możliwość spotkania się z partnerem na neutralnym gruncie, wyrażenia własnych uczuć i potrzeb oraz zrozumienia oczekiwań i uczuć partnera. W trakcie terapii partnerzy mają okazję odkrywać wzajemnie swoje indywidualne cechy, potrzeby i motywy swojego postępowania. Kluczowymi celami terapii par są: rozwiązanie problemów, pomoc w osiągnięciu lepszego wzajemnego zrozumienia, zaspokojenia potrzeb własnych i partnera oraz praca nad indywidualnym rozwojem.

  Psychoterapia skierowana jest do par, które:

  • przeżywają kryzys,
  • zmagają się z narastającymi nieporozumieniami i konfliktami,
  • doświadczają trudności związanych z życiem rodzinnym (np. urodzenie dziecka, dorastanie dzieci, odejście dzieci z domu),
  • zaznały goryczy zdrady, zazdrości, braku zaufania,
  • nie doświadczają satysfakcji i wzajemnej bliskości wynikającej z życia seksualnego,
  • chcą zmniejszyć wpływ rodziny i osób trzecich na związek np. zbytniego podporządkowania się jednego z partnerów własnym rodzicom,
  • przeżyły traumatyczne wydarzenia.

  Oferta skierowana do specjalistów.

  Oferta skierowana do specjalistów.

  Założeniem psychoterapii grupowej jest fakt, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. Trudności indywidualne są widoczne i odczuwalne również w grupie terapeutycznej, w relacjach z uczestnikami, z całą grupą i z prowadzącymi psychoterapeutami. Dzięki grupie trudności te mogą być przeżywane, a także poddawane refleksji i rozumieniu. Grupa stwarza warunki do uświadamiania sobie własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi i tego jak budujemy z nimi relacje. Dzięki grupie jest możliwość poznawania nawykowych sposobów myślenia, przeżywania, zachowania, a także wynikających z nich konsekwencji. Zadaniem grupy terapeutycznej jest poszerzenie i pogłębienie świadomości, zwiększanie odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stanowić początek zmian i sprzyjać własnemu rozwojowi.

  Grupa skierowana jest do osób, które:

  • chcą dowiedzieć się jak są widziane przez innych,
  • chcą nauczyć się wyrażać swoje uczucia, myśli i potrzeby,
  • szukają swoich mocnych stron,
  • chcą dowiedzieć się jak jesteś widziany przez innych,
  • chcą zwiększyć odpowiedzialność za własne życie i poczuć, że masz na nie wpływ,
  • chcą lepiej radzić sobie ze swoją nieśmiałością i niepewnością,
  • przeżywają trudności w relacjach z bliskimi,
  • chcą budować bardziej pozytywne relacje,
  • mają problemy wymagające rozwiązania.

  Tylko, gdy jest się RAZEM jest możliwa bliska więź a największą potrzebą każdego człowieka od poczęcia do śmierci jest potrzeba bycia kochanym.

  Dzięki warsztatom pary czujące się zdesperowane, zmęczone przytłaczającą ich codziennością oraz problemami w związku mogą poznać sposoby wzmacniania więzi i radzenia sobie z konfliktami. Zdarza się, że pośród codzienności pełnej pośpiechu, pędu, problemów i obowiązków większość nas gubi miłość, zrozumienie, romantyzm. Warsztaty pomogą przetrwać typowe sytuacje kryzysowe, do których zalicza się:

  • brak zainteresowania seksem i romantyczną stroną związku,
  • problemy zdrowotne,
  • romans partnera,
  • walka z depresją,
  • stres związany z opieką nad niemowlęciem,
  • zmęczenie spowodowane zbyt ciężką pracą,
  • kłótnie z powodu obowiązków domowych i finansów,
  • przejście na emeryturę,
  • utrata pracy, życiowego celu lub marzeń.

  Podstawowym założeniem warsztatów jest nawiązanie dialogu między partnerami, otwarcie się na partnera, usłyszenie go i zrozumienie.

  Warsztat odbywa się od piątku w godzinach 15:00 do 19:00, w sobotę od 9:00 do 19:00 z przerwą obiadową od 13:00 do 15:00 i w niedzielę od 9:00 do 13:00.

  Czy jestem uzależniony/uzależniona od seksu?

  Podstawowym objawem uzależnienia jest konieczność wykonywania czynności oraz subiektywne poczucie przekroczenia pewnych granic. Jeżeli masz wątpliwości skorzystaj z konsultacji i pozwól rozwiązać swoje dylematy specjalistom. Oferujemy konsultacje dotyczące rekrutacji do grupy terapeutycznej oraz rozwiązywania problemów seksuologicznych.

  Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana rozpoczęciem pracy w grupie terapeutycznej dla uzależnionych od seksu lub potrzebujesz konsultacji dotyczącej uzależnienia od seksu, wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Jak leczyć uzależnienie od seksu?

  Polecamy uczestnictwo w terapii grupowej, na której wraz z innymi uzależnionymi oraz psychoterapeutą i seksuologiem odkrywamy wspólnie jak może wyglądać życie bez nałogu. Jak ponownie nawiązać relacje w związku nieobciążone poczuciem winy i wstydem. Wsparcie grupy ludzi, którzy są w podobnie trudnej sytuacji, oraz możliwość uczenia się na doświadczeniach i przeżyciach innych jest bardzo dobrą drogą do przywrócenia stabilnego i szczęśliwego życia.

  Zderzenie oczekiwań z rzeczywistością.

  Osoby biorące udział w długoterminowych wyjazdach zagranicznych często mają problemy przystosowawcze związane z adaptacją do otaczającej rzeczywistości. Wynikać to może z różnych przyczyn o złożonej naturze problemu, i wiązać z różnymi konsekwencjami postępowania.

  Często osoby wyjeżdżające rozmijają się ze swoimi oczekiwaniami, a zastaną sytuacją na miejscu. Spotykają się one z niepowodzeniami i trudami życia na obczyźnie. Nie wiedzą dokąd mogą udać się po pomoc lub wsparcie, a mogą czuć się traktowani obco – dyskryminowani, stygmatyzowani, zagubieni.

  Z tymi oraz innymi problemami osoby po przyjeździe do kraju dodatkowo, często nie wiedzą jak odnaleźć się we "własnym domu".

  Omawiane zjawiska na warsztatach oparte o zasady coachingu:

  • Czy przemyślałem(am) swój udział w wyjeździe?
  • Osoby niekompetentne – jak przygotować się do wyjazdu?
  • Dysonans kulturowy w trakcie pobytu, a także po powrocie z wyjazdu (długoterminowego) zwłaszcza odbywającego się w odmiennym kręgu kulturowym:
   • Sprzeczność oczekiwań: uczestnika wyjazdy ze swoimi oczekiwaniami/wyobrażeniami a zastałymi warunkami na miejscu
   • Niemożność spełnienia oczekiwań
   • Nadmierne spełnianie oczekiwań: przepracowywanie się
   • Wypalenie – frustracja, apatia, brak chęci do działania

  Jak zajmować się osobami po powrocie?

  • wzrost oczekiwań jednostki – brak odzewu po powrocie do kraju
  • dysonans związany z własną kulturą (oraz znajomymi, rodziną)
  • pustka po powrocie – "spełnienie tam – pustka tu"

  Agile (z ang. zwinnie) to pojęcie obejmujące wiele elastycznych sposobów zarządzania pracą wymagających bliskiej współpracy z klientami oraz przystosowania do ciągle zmieniających się ich potrzeb. Na warsztatach przekonamy się, że sposoby te z powodzeniem można użyć w organizacji i planowaniu własnego życia codziennego.

  W trakcie szkolenia poznasz ideę kultury Agile oraz podstawy metodyk: Lean, Kanban, które pomogą Ci dowiedzieć się:

  • Czy optymalnie ustawiasz swoje priorytety?
  • Czy skutecznie wykorzystujesz  zdobyte doświadczenia?
  • Czy odpowiednio reagujesz na zmiany w swoim otoczeniu?

  Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • Zaznajomisz się z podstawami metodyk zwinnych, które są cenione i z powodzeniem stosowane na całym świecie, w różnych branżach
  • Dowiesz się, jakie narzędzia możesz wykorzystać, aby lepiej planować i organizować swoje działania oraz codzienne czynności
  • Rozwiniesz umiejętność priorytetyzacji swoich działań
  • Nauczysz się, jak traktować siebie oraz najbliższych w swoim otoczeniu, jako "klientów" – czyli odbiorców tego co robisz

  Warsztat podzielony jest na 2 niezależne część:

  • Agile w życiu codziennym. Wprowadzenie i zarys ogólny tematyki Agile: warsztatowo-wykładowy
  • Agile i komunikacja - warsztatowy

  Formularz zgłoszeniowy

  Twoje zapytanie zostało wysłane

  Skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

 • Artykuły

  09-04-2018

  SELF - REG DLA DUŻYCH I MAŁYCH

  Auto: Klaudia Kornaś

  Kanadyjczycy znani są z gościnności i otwartości, więc nic dziwnego, że podzielili się z nami Self-Reg, ciekawą metodą, która zastosowanie znajduje w pracy z dziećmi, nastolatkami, a także dorosłymi! W krótkim czasie stała się bliska rodzicom, jak i specjalistom - psychologom, pedagogom. Każdy znajdzie w niej coś dla siebie. SELF-REG to nie tylko metoda 5 kroków do … , to sposób myślenia o człowieku w kontekście stresu.

  Krok 1 Odczytaj sygnały i przeformułuj zachowanie

  Niezależnie, czy chcemy zrozumieć zachowanie naszego dziecka (napady złości) lub przyjrzeć się własnym reakcjom, pierwszym krokiem będzie odczytanie sygnałów stresu. Każdy człowiek ma swój sposób reagowania w sytuacjach stresujących, a indywidualne reakcje organizmu w sytuacji stresu, mają zwrócić naszą uwagę na informacje płynące z ciała. Widząc jak nasze dziecko reaguje płaczem, kopaniem, krzykiem na odmowę kupienia batonika lub czując się sparaliżowanym w sytuacji, kiedy okazuje się, że raport musi być skończony za 10 minut, zadaj sobie pytanie ,,dlaczego teraz?”. Może wydaje ci się, że lepiej zadziała zahamowanie reakcji - wyjście z dzieckiem ze sklepu, wykonanie raportu między bieganiem do toalety z mdłościami, ale to pomoże na moment, reakcja powtórzy się jutro, pojutrze. Zatrzymaj się i zadaj pytanie ,,dlaczego teraz?”, dlaczego teraz twoje dziecko wrzeszczy, dlaczego teraz masz stan przedzawałowy, dlaczego akurat teraz twój organizm przywołuje cię do stanu pobudzenia.

  Krok 2 Zidentyfikuj stresory

  Skoro już wiesz dlaczego tak się zachowałeś, teraz jest czas na obejrzenie z każdej strony stresora, który wywołał taką reakcję. Przez słowo ,,stresor” powinieneś rozumieć wszystko to, co zakłóca twój spokój. Twórca SelfReg opisuje obszary stresu, które warto analizować próbując zrozumieć trudne zachowanie. Jeśli zastanawiasz się, czemu próbując zdążyć na czas do pracy, siedząc w samochodzie obgryzasz paznokcie, kierowca za tobą nieustająco trąbi, a obok ktoś obok rozluźniony czeka na zielone światło, to znajdziesz prostą odpowiedź, każdego może stresować coś innego, a jeśli stresuje was to samo, to i jak w inny sposób. Żeby jednak było ci prościej zlokalizować to co jest twoim stresorem, musisz poszukać w sześciu obszarach: biologicznym, emocjonalnym, poznawczym, społecznym i prospołecznym. W ramach obszaru biologicznego możesz poszukać stresorów związanych z fizjologią i zmysłami - głód, hałas itp. Przykładem uczuć, które mogą nas stresować, są przede wszystkim silne, nowe emocje. To szczególnie ważne dla dzieci, uczących się dopiero rozumieć i budować świat swoich przeżyć emocjonalnych. Obszar społeczny wymaga od nas umiejętności dostosowania zachowania i myślenia do sytuacji społecznych. Stresory pochodzące z obszaru prospołecznego to sytuacje, w których rezygnujesz z własnych potrzeb na rzecz innych osób, przeżywasz konflikty moralne, stajesz naprzeciw trudnych emocji innych ludzi.

  Krok 3 Zredukuj stresory

  Od czego zacząć? Najłatwiejszym wydaje się być zredukowanie stresorów wynikających z obszaru biologicznego. Obniżenie poziomu stresu związanego z podstawowymi potrzebami, zwiększa naszą energię, potrzebną do radzenia sobie ze stresorami ,,wyższymi”. Nie należy się bać jednak stresorów przypisanym pozostałym obszarom. Bywa tak, że większy wpływ mamy na rozwiązanie konfliktu wewnętrznego dotyczącego wartości jakimi się kierujemy, niż obniżenie hałasu z ulicy.

  Krok 4 Uświadom sobie, kiedy jesteś zestresowany

  Jeśli dobrnąłeś tutaj, to umiesz już zorientować się w jakich sytuacjach władzę przejmuje stres i co go powoduje, z jakiego obszaru twojego życia pochodzi uciążliwy stresor. Teraz w każdej sytuacji, kiedy wystąpi trudne zachowanie, możesz sięgnąć po tę umiejętność. Czy to nie zmienia twojego spojrzenia na krzyczące i tupiące dziecko, kiedy wracacie z placu zabaw? Nie masz w sobie więcej zrozumienia? Stres nie jest kaprysem, to poważna sprawa. Pomóż dziecku zrozumieć co się z nim dzieje. Pomóż sobie zrozumieć co dzieję się z tobą, bądź uważny na sygnały, że stres zaczął cię konsumować na śniadanie. W ćwiczeniu samoświadomości pomocne będą techniki mindfulness (znajdzie się kiedyś miejsce na kilka zdań i o nich).

  Krok 5 Zorientuj się, co pomaga Ci się uspokoić, odpocząć i odnowić zasoby energii

  Ostatni krok oznacza czas na poszukiwania różnych stretegi, które pozwolą na odpoczynek po sytuacji stresu, która wywołała trudną, męczące reakcje. Tutaj nie ma gotowego rozwiązania, a poszukiwanie pomoże ci poszerzyć samoświadomość. W przypadku rodzica, który chce pomóc zmienić trudne zachowanie u dziecka, to oznacza wspólny czas i budowanie bliskości podczas sprawdzania, co działa. Uwaga. Kiedy jesteś rodzicem i chcesz pomóc dziecku w ćwiczenia samoregulacji, ważne żebyś wiedział jak silnie twój nastrój oddziaływuje na dziecko. Twoja frustracja w ogromnym stopniu generuje wysokie pobudzenie twojego dziecka.

  Proste? Jeśli nie, zapraszam do przećwiczenia. Twórca koncepcji SelfReg, dr Stuart Shanker powtarza, że nigdy nie jest za późno na naukę samoregulacji, bez względu na wiek i siłę przeżywanego stresu. Ja już zaprzyjaźniłam się z SelfReg, teraz twoja kolej.

   

   


   


   

   

  27-07-2018

  ZROZUMIEĆ ZŁOŚĆ CHOREGO

  Autor: Klaudia Majka Jako zdrowi ludzie, dążymy do zaspokojenia każdej potrzeby, a trudność na drodze do jej spełnienia, rodzi frustrację. Jeśli trwamy w frustracji, wzrasta w nas złość. Poniższy tekst będzie o złości chorego, którego frustracja wydł...

  05-07-2018

  Kilka słów o fenomenie pocałunków

  Autor: Patrycja Foszcz. O czarodziejskiej wręcz mocy pocałunku wiedzą nawet małe dzieci – wszak po uderzeniu łokciem w kant stołu biegną do mamy lub taty po „buziaka, żeby się goiło”. Pocałunki są obiektem zainteresowań wielu dziedzin nauki: psycholo...

 • Kontakt

  Ośrodek Psychoterapii "Progres"

  Alina Hlawacz

  ul. Bernardyńska 9/4

  31-069 Kraków

  Nr konta

  93 1140 2004 0000 3102 3293 5895


  Napisz do mnie

  Twoje zapytanie zostało wysłane

  Skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.