• Progres
  Ośrodek psychoterapii

 • Witaj

  Ośrodek Psychoterapii PROGRES funkcjonuje na rynku od 2007 r. oferuje diagnozę i psychoterapię oraz leczenie osób dorosłych zmagających się z problemami emocjonalnymi, seksuologicznymi oraz problemami w relacjach międzyludzkich.

  Zespół naszych specjalistów tworzą interdyscyplinarni, wykwalifikowani specjaliści: psychoterapeuci, seksuolodzy, psycholodzy, trenerzy, psychiatra, stosujący nowoczesne metody pracy połączone z opieką zespołu pracującego w grupach Balina oraz podlegający stałej Superwizji.

  Zachowanie najwyższych standardów i efektywności oraz monitorowanie postępów oraz poziomu realizacji kontraktu psychoterapeutycznego zwieranego pomiędzy pacjentem/klientem, a psychoterapeutą/psychologiem w trakcie pierwszych 2-3 sesji konsultacyjnych pozwala na osiągnięcie zamierzonych rezultatów.

  Specjalistyczna pomoc psychoterapeuty, psychologa, seksuologa w zakresie problemów w relacjach międzyludzkich, zaburzenia emocjonalne, lęki, depresja, brak satysfakcji ze swojego związku, problemy z erekcją, brak lub utrata potrzeb seksualnych – to tylko przekrój przypadków, z którymi zgłaszają się do nas pacjenci.

  Naszym zadaniem jest zdiagnozowanie problemów oraz dobór właściwiej metody i formy psychoterapii, bądź leczenia gwarantującej skuteczność w najkrótszym możliwym okresie.

  Opieka naszych specjalistów pomaga pacjentom w pokonaniu swoich słabości oraz zapewnia powrót do zdrowia psychicznego, równowagi emocjonalnej oraz harmonii w życiu osobistym i zawodowym.

 • Zespół

  Alina Hlawacz

  psycholog, psychoterapeuta, seksuolog, superwizor

  Na początku swojej pracy psychoterapeutycznej ogromne wrażenie wywarła na mnie przypowieść, która charakteryzuje pracę psychoterapeuty. Opowiada ona o człowieku, który wybierał się na wycieczkę w góry. Motto przypowieści: Czy lepiej pójść w góry z górskim taternikiem, który uśmiechnięty zawsze z przodu, będzie nawoływał do szybszego kroku, czy z osobą, która doskonale zna trudy górskiej wędrówki, niejednokrotnie pokonała trasę, czasami się potknęła, ale wciąż jest tuż obok i wspiera w wędrówce. Psychoterapeuta jest właśnie takim towarzyszem podróży. Ta przypowieść pozwoliła mi odnaleźć się w mojej pracy psychoterapeutycznej.

  Ja jestem współtowarzyszem Twojej podróży. Jeśli odnalazłeś w sobie dość siły, by dojść tutaj, nie wahaj się ruszyć dalej. Będę Ci towarzyszyć i wspierać. Wierzę w Twoje możliwości i Twój potencjał. Wierzę w to, że posiadany przez Ciebie ukryty arsenał zasobów wystarcza, aby osiągnąć zamierzone cele poprzez akceptację swoich słabości.

  Spotkanie ze mną, czyli psychoterapeutą stwarza Ci możliwość poszerzania świadomości w sferze intelektualnej, uczuciowej, zmysłowej i cielesnej. W psychoterapii kontakt odgrywa dużą rolę w tworzeniu więzi psychoterapeutycznej. W atmosferze życzliwości i szacunku dla Twojego sposobu przeżywania siebie i świata - więź między Tobą a mną - pomaga mi wczuć się w Twoje emocje i Twoją sytuację. Jest autentycznym reagowaniem na Ciebie w TU i TERAZ, we wrażliwym nawiązywaniu porozumienia w tradycji Ja-Ty i pełnym szacunku dostrzeganiu różnic pomiędzy Tobą a mną.

  Ważne jest dla mnie autentyczne spotkanie z Tobą jako drugim człowiekiem. Nie stwarzam niepotrzebnego dystansu. Patrzę całościowo i w każdym potrafię dostrzec to "coś". W czasie spotkania towarzyszę Tobie w procesie zmieniania świadomości i zachowania. Stwarzam warunki akceptacji i bezpieczeństwa, które pozwalają przepracować nawet najbardziej bolesne aspekty Twojego życia. W tej relacji psychoterapeutycznej Ty jesteś przewodnikiem, ekspertem swojego życia, a ja służę Ci wiedzą i pomagam swoją obecnością w Twoich poszukiwaniach.

  Kwalifikacje do pracy w zawodzie psychologa, psychoterapeuty i seksuologa potwierdza:
  - Dyplom psychologa
  - Dyplom Seksuologa
  - Certyfikat psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
  - Certyfikat psychoterapeuty wydany przez Polską Federację Psychoterapii
  - Certyfikat psychoterapeuty wydany przez European Certificate of Psychotherapy
  - Certyfikat psychoterapeuty wydany przez
  - Certyfikat psychoterapeuty pracy z ciałem wydany przez Instytut Integralnej
  - Psychoterapii Gestalt

  Obecnie podnoszę swoje kwalifikacje w Szkole Superwizorów organizowanej przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestlat oraz Institut fur integrale Gespraechs-Und Focusingtherapie.

  Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in.: w Klinice Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas różnych konferencji i pracy własnej. Obecnie prowadzę prywatną praktykę seksuologiczno-psychoterapeutyczną w Krakowie.

  Organizuję też warsztaty rozwoju osobistego i grupy terapeutyczne oraz działam aktywnie na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej. Cały czas pogłębiam i aktualizuję moją wiedzę. Zapewniam najlepszą pomoc, jakiej potrafię udzielić. Kieruję się przy tym najwyższymi standardami etyki zawodowej.

  Należę do organizacji zrzeszających psychoterapeutów, psychologów i seksuologów, m.in.: Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Humanistyczno-Egzystencjalnej, którego jestem współzałożycielem.

  Jakub Gałązka

  psycholog, psychoterapeuta

  Powodem mojego zainteresowania psychologią i motywacją do zaangażowania w psychoterapię była ciekawość. Chciałem odpowiedzieć sobie na pytania: na ile to, kim jesteśmy wynika z naszej historii, przeznaczenia, przypadku, a na ile jest efektem naszej pracy? Na ile jesteśmy podobni do naszych rodziców? Czy możemy dowolnie kształtować nasze życie? Kogo winić za nasze życiowe niepowodzenia? Czy jest sens walczyć z własnymi słabościami? Szukanie odpowiedzi na te pytania napędza mnie do dziś.

  Praca na sesjach terapeutycznych ze mną to droga do poznania siebie poprzez odczytanie tego co mówi nam nasze ciało, jakie emocje są w nas i dlaczego. Stopniowo poznajemy sposób w jaki działamy i odkrywamy role, jakie przydzieliła nam nasza rodzina i otoczenie, które regularnie odtwarzamy w naszym codziennym życiu. Następnym krokiem jest praca nad tym jak rozwinąć skrzydła, żyć na miarę swoich możliwości. Jak być autentycznym, dojrzałym sobą i nabrać w życiu naturalnych rumieńców.

  W swojej pracy łączę nauki różnych szkół psychoterapii, w tym podejście systemowe i humanistyczne. Jako terapeuta indywidualny, par i rodzin, często przyglądam się zjawiskom, na styku terapii systemowej rodzin oraz psychoterapii indywidualnej takim jak zdrowa relacja, wiązanie, przywiązanie, więź emocjonalna. Ze szczególnym zainteresowaniem rozwijam się w obszarze terapii zaburzeń lękowych oraz depresji.

  Dzięki wieloletniej pracy trenera międzykulturowego zgromadziłem spore doświadczenie w pracy szkoleniowej z grupami. Wykorzystuję je z powodzeniem w terapii grupowej. Zajmuję się także poradnictwem dla par borykających się z problemami międzykulturowości. Spotkania mogą być prowadzone również w języku angielskim.

  Jestem absolwentem SWPS w Warszawie. Obecnie kształcę się w psychoterapii systemowej par i rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywam w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Babińskiego w Krakowie, na różnych konferencjach tematycznych i podczas superwizji pracy własnej.

  W przygotowaniu do pracy terapeuty pomogły mi w znaczny sposób szkolenia z integratywnej terapii zaburzeń lękowych oraz integratywnej psychoterapii zaburzeń depresyjnych, a także warsztaty z pracy z ciałem. W przyszłości chciałbym rozwijać się w pracy z ciałem w oparciu o pracę i nauczanie Aleksandra Lowena.

  Klaudia Majka

  psycholog, psychoterapeuta

  Erich Fromm miał zwyczaj mówić ,,szczęście to coś, co każdy z nas musi wypracować dla siebie samego”. Na każdym etapie swojego życia zasługujesz na szczęście. A ja jestem po to żeby pomóc Ci dostrzec to szczęście nawet w momencie konfrontacji z kryzysem, bólem, stratą, czy upływającym czasem.

  Przedstawię się jako dyplomowany psycholog - absolwentka Psychologii na UMCS w Lublinie, specjalności psychologia rodziny i wychowawcza. Sama stanowię narzędzie mojej pracy, stąd nieustannie podnoszę kwalifikację, a tym samym jakość usług. Aktualnie uczestniczę w całościowym kursie psychoterapii z zakresu Systemowej Terapii Rodzin (Ośrodek Szkoleń Systemowych, Kraków). Od czasów akademickich do teraz realizuje projekty zmieniające otaczającą nas rzeczywistość: Akademickie Centrum Wsparcia, Małopolska Sieć Współpracy, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Standaryzacja opieki paliatywnej w krajach europejskich (Palliative Care Older People). Uczestniczę także w licznych szkoleniach i konferencjach, dotyczących m.in. metody empowerment w pracy z seniorami, wykorzystaniem coachingu w aktywizacji osób starszych, potrzebami osób niepełnosprawnych, opieką w ostatnich dniach życia oraz wspieraniem naturalnych opiekunów osób żyjących z chorobą otępienną.

  Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując w obszarze psychologii zdrowia i pomocy społecznej, zajmując się poradnictwem oraz wsparciem osób starszych, przewlekle somatycznie chorych, wymagających opieki paliatywnej. Koordynuję pracę Zespołu Opieki Paliatywnej w jednym z krakowskich Domów Pomocy Społecznej, a także superwizuję pracę profesjonalnych opiekunów osób przewlekle chorych i umierających. Na co dzień dużą część mojej praktyki zajmuje praca ze stratą, towarzyszenie w przeżywaniu żałoby. Realizuję również terapię walidacyjną dla osób w ostatnim stadium otępienia, czy rehabilitację poznawczą pacjentów neurologicznych. Prowadzę psychoprofilaktykę dla rodzin osób cierpiących z powodu chorób otępiennych, osób chorych przewlekle, borykających się z bólem, depresją, a także seniorów dotkniętych przemocą.

  W praktyce terapeutycznej zajmuję się terapią indywidualną, terapią rodzinną, małżeńską, terapią par oraz wsparciem psychologicznym osób znajdujących się w kryzysowych sytuacjach, cierpiących z powodu choroby przewlekłej, czy też straty.

  Pracuję w paradygmacie systemowym pod superwizją.

  Patrycja Foszcz

  psycholog, seksuolog

  Jestem psychologiem i seksuologiem w trakcie kursu przygotowującego do uzyskania certyfikatu seksuologa klinicznego. Ukończyłam psychologię stosowaną ze specjalizacją z psychologii zaburzeń i pomocy psychologicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim; podjęłam studia podyplomowe z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

  Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. na Oddziale Dziennym Psychiatrii Ogólnej w tarnowskim Zespole Poradni Specjalistycznych, krakowskim oddziale Krajowego Towarzystwa Autyzmu oraz prowadząc zajęcia z edukacji seksualnej.

  Szczególnie bliskie są mi zagadnienia psychologii prokreacji – wsparcie niepłodnych par i poradnictwo seksuologiczne, pomoc rodzicom dotkniętym depresją poporodową i ciążową, wsparcie dla kobiet ciężarnych i ich partnerów. Prowadzę również konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży, zajmuję się wsparciem rodziców w problemach, jakich doświadczają ich pociechy na różnych etapach rozwoju.

  W swojej pracy kieruję się najwyższymi standardami etyki zawodowej, zapewniając Pacjentowi poufność, poczucie bezpieczeństwa i profesjonalną pomoc. Pracuję pod superwizją, cały czas podnosząc swoje kompetencje zawodowe. Prowadzę badania dotyczące poznawczego funkcjonowania osób narcystycznych. Spotkania mogą odbywać się również w języku angielskim.

   

  W wolnym czasie piszę bloga o psychologii i seksuologii: www.nakozetce.pl.

  Agnieszka Nocuń-Wójcik

  psycholog, kulturoznawca

  Poznanie człowieka: jego kultury, otoczenia, na które wpływa, a także sposobu funkcjonowania jego psychiki od zawsze były źródłem moich zainteresowań.

  Stąd narodziła się moja pasja podróżowania, poznawania dalekich, odległych kultur oraz chęć pogłębiania wiedzy na tematy związane z funkcjonowaniem w nich innych ludzi, także w sferze psychicznej.

  Udziały w wielu wyjazdach, w tym misyjnych do Kirgistanu, Indii czy Nepalu umożliwiły mi realizację moich celów. Dzięki otwartości oraz wrażliwości na drugiego człowieka miałam okazję pracować z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi z domów dziecka oraz młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym w innym kontekście kulturowym. Pomogło mi to bardziej zrozumieć innych, a także samą siebie.

  Dzięki podążaniu za swoimi pasjami, ciężkiej pracy oraz samoświadomości jestem dziś absolwentką Psychologii na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii, Kulturoznawstwa na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Asystentką Osób Niepełnosprawnych.

  Aktualnie współpracuję z Psychologicznym Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznym współrealizując projekty placówki, głównie w zakresie szkoleń. Dodatkowo, jako ko-trenerka współtworzyłam warsztaty z Pracownią Psychologiczną Interakcje.

  Od 2007 roku byłam członkinią wielu Stowarzyszeń, między innymi: „IM-PULS”, „Edukacji Nieformalnej Meritum”, „Na Bursztynowym Szlaku”, „Europe 4 Youth” oraz Fundacji: „Inkluzja - Edukacja Włączająca” realizując projekty organizacji z zakresu wspierania dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, działań psycho-edukacyjnych dla młodzieży, dialogu międzykulturowego, propagowania kultury oraz historii kraju.

  Od niedawna w kręgu moich zainteresowań znalazła się sfera zarządzania własnym czasem oraz zadaniami. Wiedzę w tym temacie pogłębiam dzięki poznaniu zwinnych metodyk Agile. Prowadziłam także szkolenia z zakresu: „Zastosowania metodyk zwinnych w życiu codziennym” w Fundacji Przestrzeń Rozwoju, podejmując tematykę elastycznych sposobów zarządzania pracą wymagających bliskiej współpracy z otoczeniem oraz przystosowania do ciągle zmieniających potrzeb i priorytetów.

  Stale rozwijam swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w prelekcjach, sesjach naukowych oraz konferencjach, również, jako ich prelegentka. Jestem autorką artykułów naukowych.

  Zaczynając swoją przygodę oraz podróż z psychologią w swojej pracy główną uwagę skupiam na psychologicznych aspektach różnic kulturowych mających wpływ na adaptację do otoczenia. Ponadto w kręgu moich zainteresowań znajduje się sfera ludzkiego działania w zakresie motywacji, celów oraz priorytetów.

 • Umów wizytę

  Alina Hlawacz - ZnanyLekarz.pl Jakub Gałązka - ZnanyLekarz.pl Klaudia Kornaś - ZnanyLekarz.pl
 • Oferta

  AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE PROMOCJE:
  • Studenci 10% zniżki
  • Studenci w 2 i 4 czwartek miesiąca 25% zniżki u Patrycji Foszcz

  Jest rozmową z psychologiem polegającą na zidentyfikowaniu problemu oraz wspólnym określeniu dalszego działania poprzez omówienie problemu, poradnictwo psychologiczne, a także psychoedukację. Pozwala spojrzeć na problem z różnych perspektyw w celu zrozumienia siebie i innych. Adresowana jest do osób poszukujących szybkiej porady w odniesieniu do problemów życiowych, rodzinnych, partnerskich lub wychowawczych.

  Jest jednorazowym spotkaniem z seksuologiem mającym na celu zrozumienie specyfiki zgłaszanych w życiu seksualnym trudności i zaplanowanie dalszej pomocy. Obszary pracy terapeutycznej to:

  • brak satysfakcji ze swojego związku,
  • brak lub utrata potrzeb seksualnych,
  • awersja/niechęć seksualna,
  • brak przyjemności seksualnej,
  • problemy z potencją/zaburzenia erekcji,
  • brak lub niewystarczające nawilżenie pochwy,
  • zaburzenia orgazmu,
  • przedwczesny wytrysk,
  • ból podczas stosunku,
  • nadmierny popęd seksualny,
  • antykoncepcja,
  • rozpoczęcie współżycia,
  • brak akceptacji własnej orientacji seksualnej,
  • przygotowanie do ujawnienia orientacji seksualnej,
  • problemy w zakresie tożsamości płciowej (transseksualizm; transwestytyzm),
  • zaburzenia preferencji seksualnych.

  Jest formą pomocy psychologicznej skierowaną do osób przeżywających kryzys. Ludzie przeżywający kryzys są w stanie psychicznej lub emocjonalnej nierównowagi. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie stanu równowagi sprzed kryzysu. Emocjonalnymi objawami kryzysu może być: lęk, poczucie winy, krzywdy, który fizycznie może przejawiać się poprzez bóle głowy, nudności, biegunki a poznawczo np. poprzez trudności z podjęciem decyzji. Kryzys zmusza każdego z nas do podejmowania decyzji a pozytywnie rozwiązany kryzys prowadzi do korzystnych zmian.

  Jest procesem uświadamiania i rozwiązywania osobistych oraz emocjonalnych problemów Klienta, który realizuje się poprzez kontakt Klienta i psychoterapeuty. Proces terapeutyczny pozwala też lepiej poznać swoje emocje, potrzeby i myśli, co wpływa na polepszenie jakości życia.

  Psychoterapia skierowana jest do dorosłych oraz młodzieży powyżej 16 roku życia, które:

  • znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,
  • straciły kogoś bliskiego i trudno im samodzielnie odnaleźć równowagę,
  • straciły sens życia,
  • cierpią z powodu lęku oraz fobii,
  • mają kłopoty ze snem,
  • potrzebują wsparcia i pomocy,
  • doświadczają trudności w relacji z innymi osobami (partnerem, rodziną),
  • szukają możliwości zmiany,
  • doświadczają problemów w pracy,
  • mają problemy ze zdrowiem,
  • doświadczają problemów wychowawczych,
  • nadużywają alkoholu,
  • doświadczają trudności życia w rodzinie alkoholowej (DDA),
  • chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie, nauczyć się rozpoznawać i wyrażać swoje potrzeby,
  • chcą poznać i rozwijać swoje możliwości.

  Stwarza możliwość spotkania się z partnerem na neutralnym gruncie, wyrażenia własnych uczuć i potrzeb oraz zrozumienia oczekiwań i uczuć partnera. W trakcie terapii partnerzy mają okazję odkrywać wzajemnie swoje indywidualne cechy, potrzeby i motywy swojego postępowania. Kluczowymi celami terapii par są: rozwiązanie problemów, pomoc w osiągnięciu lepszego wzajemnego zrozumienia, zaspokojenia potrzeb własnych i partnera oraz praca nad indywidualnym rozwojem.

  Psychoterapia skierowana jest do par, które:

  • przeżywają kryzys,
  • zmagają się z narastającymi nieporozumieniami i konfliktami,
  • doświadczają trudności związanych z życiem rodzinnym (np. urodzenie dziecka, dorastanie dzieci, odejście dzieci z domu),
  • zaznały goryczy zdrady, zazdrości, braku zaufania,
  • nie doświadczają satysfakcji i wzajemnej bliskości wynikającej z życia seksualnego,
  • chcą zmniejszyć wpływ rodziny i osób trzecich na związek np. zbytniego podporządkowania się jednego z partnerów własnym rodzicom,
  • przeżyły traumatyczne wydarzenia.

  Oferta skierowana do specjalistów.

  Oferta skierowana do specjalistów.

  Założeniem psychoterapii grupowej jest fakt, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. Trudności indywidualne są widoczne i odczuwalne również w grupie terapeutycznej, w relacjach z uczestnikami, z całą grupą i z prowadzącymi psychoterapeutami. Dzięki grupie trudności te mogą być przeżywane, a także poddawane refleksji i rozumieniu. Grupa stwarza warunki do uświadamiania sobie własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi i tego jak budujemy z nimi relacje. Dzięki grupie jest możliwość poznawania nawykowych sposobów myślenia, przeżywania, zachowania, a także wynikających z nich konsekwencji. Zadaniem grupy terapeutycznej jest poszerzenie i pogłębienie świadomości, zwiększanie odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stanowić początek zmian i sprzyjać własnemu rozwojowi.

  Grupa skierowana jest do osób, które:

  • chcą dowiedzieć się jak są widziane przez innych,
  • chcą nauczyć się wyrażać swoje uczucia, myśli i potrzeby,
  • szukają swoich mocnych stron,
  • chcą dowiedzieć się jak jesteś widziany przez innych,
  • chcą zwiększyć odpowiedzialność za własne życie i poczuć, że masz na nie wpływ,
  • chcą lepiej radzić sobie ze swoją nieśmiałością i niepewnością,
  • przeżywają trudności w relacjach z bliskimi,
  • chcą budować bardziej pozytywne relacje,
  • mają problemy wymagające rozwiązania.

  Tylko, gdy jest się RAZEM jest możliwa bliska więź a największą potrzebą każdego człowieka od poczęcia do śmierci jest potrzeba bycia kochanym.

  Dzięki warsztatom pary czujące się zdesperowane, zmęczone przytłaczającą ich codziennością oraz problemami w związku mogą poznać sposoby wzmacniania więzi i radzenia sobie z konfliktami. Zdarza się, że pośród codzienności pełnej pośpiechu, pędu, problemów i obowiązków większość nas gubi miłość, zrozumienie, romantyzm. Warsztaty pomogą przetrwać typowe sytuacje kryzysowe, do których zalicza się:

  • brak zainteresowania seksem i romantyczną stroną związku,
  • problemy zdrowotne,
  • romans partnera,
  • walka z depresją,
  • stres związany z opieką nad niemowlęciem,
  • zmęczenie spowodowane zbyt ciężką pracą,
  • kłótnie z powodu obowiązków domowych i finansów,
  • przejście na emeryturę,
  • utrata pracy, życiowego celu lub marzeń.

  Podstawowym założeniem warsztatów jest nawiązanie dialogu między partnerami, otwarcie się na partnera, usłyszenie go i zrozumienie.

  Warsztat odbywa się od piątku w godzinach 15:00 do 19:00, w sobotę od 9:00 do 19:00 z przerwą obiadową od 13:00 do 15:00 i w niedzielę od 9:00 do 13:00.

  Czy jestem uzależniony/uzależniona od seksu?

  Podstawowym objawem uzależnienia jest konieczność wykonywania czynności oraz subiektywne poczucie przekroczenia pewnych granic. Jeżeli masz wątpliwości skorzystaj z konsultacji i pozwól rozwiązać swoje dylematy specjalistom. Oferujemy konsultacje dotyczące rekrutacji do grupy terapeutycznej oraz rozwiązywania problemów seksuologicznych.

  Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana rozpoczęciem pracy w grupie terapeutycznej dla uzależnionych od seksu lub potrzebujesz konsultacji dotyczącej uzależnienia od seksu, wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Jak leczyć uzależnienie od seksu?

  Polecamy uczestnictwo w terapii grupowej, na której wraz z innymi uzależnionymi oraz psychoterapeutą i seksuologiem odkrywamy wspólnie jak może wyglądać życie bez nałogu. Jak ponownie nawiązać relacje w związku nieobciążone poczuciem winy i wstydem. Wsparcie grupy ludzi, którzy są w podobnie trudnej sytuacji, oraz możliwość uczenia się na doświadczeniach i przeżyciach innych jest bardzo dobrą drogą do przywrócenia stabilnego i szczęśliwego życia.

  Zderzenie oczekiwań z rzeczywistością.

  Osoby biorące udział w długoterminowych wyjazdach zagranicznych często mają problemy przystosowawcze związane z adaptacją do otaczającej rzeczywistości. Wynikać to może z różnych przyczyn o złożonej naturze problemu, i wiązać z różnymi konsekwencjami postępowania.

  Często osoby wyjeżdżające rozmijają się ze swoimi oczekiwaniami, a zastaną sytuacją na miejscu. Spotykają się one z niepowodzeniami i trudami życia na obczyźnie. Nie wiedzą dokąd mogą udać się po pomoc lub wsparcie, a mogą czuć się traktowani obco – dyskryminowani, stygmatyzowani, zagubieni.

  Z tymi oraz innymi problemami osoby po przyjeździe do kraju dodatkowo, często nie wiedzą jak odnaleźć się we "własnym domu".

  Omawiane zjawiska na warsztatach oparte o zasady coachingu:

  • Czy przemyślałem(am) swój udział w wyjeździe?
  • Osoby niekompetentne – jak przygotować się do wyjazdu?
  • Dysonans kulturowy w trakcie pobytu, a także po powrocie z wyjazdu (długoterminowego) zwłaszcza odbywającego się w odmiennym kręgu kulturowym:
   • Sprzeczność oczekiwań: uczestnika wyjazdy ze swoimi oczekiwaniami/wyobrażeniami a zastałymi warunkami na miejscu
   • Niemożność spełnienia oczekiwań
   • Nadmierne spełnianie oczekiwań: przepracowywanie się
   • Wypalenie – frustracja, apatia, brak chęci do działania

  Jak zajmować się osobami po powrocie?

  • wzrost oczekiwań jednostki – brak odzewu po powrocie do kraju
  • dysonans związany z własną kulturą (oraz znajomymi, rodziną)
  • pustka po powrocie – "spełnienie tam – pustka tu"

  Agile (z ang. zwinnie) to pojęcie obejmujące wiele elastycznych sposobów zarządzania pracą wymagających bliskiej współpracy z klientami oraz przystosowania do ciągle zmieniających się ich potrzeb. Na warsztatach przekonamy się, że sposoby te z powodzeniem można użyć w organizacji i planowaniu własnego życia codziennego.

  W trakcie szkolenia poznasz ideę kultury Agile oraz podstawy metodyk: Lean, Kanban, które pomogą Ci dowiedzieć się:

  • Czy optymalnie ustawiasz swoje priorytety?
  • Czy skutecznie wykorzystujesz  zdobyte doświadczenia?
  • Czy odpowiednio reagujesz na zmiany w swoim otoczeniu?

  Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • Zaznajomisz się z podstawami metodyk zwinnych, które są cenione i z powodzeniem stosowane na całym świecie, w różnych branżach
  • Dowiesz się, jakie narzędzia możesz wykorzystać, aby lepiej planować i organizować swoje działania oraz codzienne czynności
  • Rozwiniesz umiejętność priorytetyzacji swoich działań
  • Nauczysz się, jak traktować siebie oraz najbliższych w swoim otoczeniu, jako "klientów" – czyli odbiorców tego co robisz

  Warsztat podzielony jest na 2 niezależne część:

  • Agile w życiu codziennym. Wprowadzenie i zarys ogólny tematyki Agile: warsztatowo-wykładowy
  • Agile i komunikacja - warsztatowy

  Formularz zgłoszeniowy

  Twoje zapytanie zostało wysłane

  Skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

 • Artykuły

  06-04-2013

  Fantazje seksualne

  Fantazje seksualne zwane inaczej marzeniami na jawie, to nic innego jak wyobrażeniowe przedstawienie sobie sytuacji seksualnych. Tego rodzaju wyobrażenia o treści erotycznej występować mogą w snach oraz w spontanicznych lub prowokowanych marzeniach towarzyszących w masturbacji lub współżyciu seksualnemu.

   

  Przed odkryciem Zygmunta Freuda o tym, do czego prowadzi tłumienie fantazji seksualnych zarówno w formie snów, jaki i na jawie, w kulturze Zachodu stanowiły przedmiot tabu, a przez chrześcijaństwo były oceniane jako wpływ sił demonicznych. W związku z represjami ze strony środowiska były tłumione w zarodku przez świadome Ja jednostki. Freud tłumaczył fantazje erotyczne jako projekcję instynktu seksualnego, który jest najczęściej represjonowany i w efekcie odbija się na rozbudowie podświadomości, symboliki erotycznej i mechanizmach obronnych osobowości. Podejście naukowe do fantazji seksualnych jest stosunkowo młodą dziedziną wiedzy dostarczającą bogatych informacji o naturze seksualności człowieka. Zostało zapoczątkowane przez psychoanalizę, a rozwinął ją Kinsey (Raport Kinseya) w końcowych latach czterdziestych XX wieku.

   

  Współcześnie fantazje seksualne traktowane są jako naturalna część zdrowej seksualności człowieka. Z uwagi jednak na konotacje z przeszłości, przez niektórych często uważane są za perwersję zarezerwowaną dla osób niedojrzałych i niezadowolonych oraz za kiepską próbę wynagrodzenia sobie frustracji i porażek wynikających z różnych ograniczeń. Traktowane są  jako objaw nerwicy lub jako erotycznie zabarwione romantyczne idealizacje zaślepiające i niepozwalające dostrzec prawdziwej natury partnera, prowadząc do osłabienia prawdziwego związku.

   

  Kobiety i mężczyźni różnią się marzeniami seksualnymi

  Według seksuologów mężczyźni nie tylko częściej niż kobiety podniecają się wskutek seksualnych wizji, ale też mają większe skłonności do erotycznych przygód. Częściej też śnią o zdarzeniach seksualnych, a w ich seksualnych snach częściej niż w snach kobiet pojawiają się osoby nieznajome, anonimowe i po kilka równocześnie. Większość mężczyzn „zmienia” w marzeniach partnerkę w ciągu tego samego epizodu, w marzeniach kobiet jest to bardzo rzadkie. Męskie marzenia koncentrują się też na poszczególnych częściach ciała i pozycjach podczas stosunku z pominięciem uczuć. Zbiorowym bohaterem męskich fantazji seksualnych są nagie i liczne kobiety, takie, które nie są zaangażowane emocjonalnie.


  Treści marzeń seksualnych kobiet są różne od męskich. Ich marzenia skupiają się przede wszystkim na osobie, z którą pozostają w romantycznym lub seksualnym związku.

   

  Kobiety skupiają się na najbardziej osobistych i uczuciowych cechach bohatera marzeń. Koncentrują się w swych marzeniach na określonych przeżyciach, a nie wizualnych scenach. Na pierwszy plan w kobiecych fantazjach seksualnych odgrywa czułość, romantyczność i zaangażowanie uczuciowe, a także jak bohater marzeń na nie reaguje.

   

  Czym są i co potrafią fantazje seksualne?

  Na fantazje erotyczne należy patrzeć jak na wartościowe źródło inwencji bez względu na to, czy wykorzystywane są przez parę, czy pojedynczą osobę. Taka zdolność wędrowania w wyobraźnidokąd chcemy,  jest oznaką indywidualnej wolności. Jest twórczą siłą pomagającą przekraczać rzeczywistość. Oferuje od czasu do czasu ucieczkę od partnera stając się antidotum na zmniejszone libido w związku. Doprawianie wyobraźnią miłości i czułości wzbogaca jej smak.

  Fantazje seksualne mają zdolność uzdrawiania i odnawiania. Dzięki fantazjom naprawiamy, uzupełniamy i przekształcamy nasz świat, a także na kilka chwil wznosimy się ponad realność życia i realność śmierci. Na krótko pozwalają nam być takimi, jakimi być może nigdy nie byliśmy lub nie jesteśmy, czasami odwracają czas byśmy na nowo byli młodzi. Stwarzają możliwości do bycia w obecności ukochanych, których już nie ma lub przywołują wspomnienia namiętnej miłości z partnerem, który być może stracił już swój blask. Fantazje mają swoją specyficzną energię, skuteczność, są lecznicze i posiadają psychologiczną siłę. Łączą ze sobą wyjątkowa historię osobistą z wyobraźnią zbiorową.

   

  Zakazy i nakazy wyznaczające, co jest sexy, a co zabronione istnieją w każdej kulturze. Wytwory naszej wyobraźni zbliżają to, co możliwe, do tego, co dozwolone. Esther Perel – autorka książki o inteligencji erotycznej - porównuje fantazje do rodzaju alchemii, która zmienia mieszankę psychicznych składników w czyste złoto erotycznego uniesienia.

   

  Czy to jest fantazja seksualna?

  Fantazje seksualne nie zawsze przyjmują formę rozbudowanych, uprzednio przygotowanych scenariuszy. Fantazją erotyczną jest każda aktywność umysłowa, która generuje pożądanie i podnosi erotyczny entuzjazm. Wyobrażenia nie muszą być precyzyjnie określone i być obrazowe. Często są bardziej emocjami niż obrazami, są bardziej zmysłowe niż seksualne. W erotycznych wyobrażeniach są wspomnienia, zapachy, dźwięki, słowa i określona pora dnia i roku. Wszystko jest fantazją, co powoduje uruchomienie pożądania.

   

  Nancy Friday w książce „Zakochani mężczyźni” pisze, że fantazja seksualna jest mapą pożądania, dominacji, ucieczki i mroku. To droga, jaką sobie wyznaczamy, by bezpiecznie żeglować między rafami i ławicami lęku, winy i zahamowań. To dzieło świadomości, lecz powstałe w reakcji na naciski podświadomości. Fascynujące jest nie tylko to, jak dziwaczne bywają fantazje, ale jak są zrozumiałe; każda podaje spójny i logiczny obraz nieświadomej osobowości osoby, która ją wymyśliła. Nawet jeśli autor ma wrażenie, że była to przypadkowa zachcianka.

   

  Znaczenie fantazji seksualnych w psychoterapii par

  W pracy z parami fantazje seksualne stanowią źródło informacji o dynamice związku konkretnej pary i życiu wewnętrznym każdego z osobna. Fantazje są sposobem, w jaki nasz twórczy umysł przezwycięża przeróżne konflikty związane z pożądaniem i intymnością. Pozwalają na przekroczenie granic narzuconych przez świadomość, kulturę i własny wizerunek.

   

  Psychoanalityk Michael Bader uznaje fantazje za sanktuarium erotycznego umysłu, gdzie znajduje się bezpieczna psychologicznie przestrzeń bez zahamowani i lęków. To miejsce, gdzie te zahamowania i lęki przekształcane są w  bezwstyd. Odkrycie tego miejsca, gdzie wstyd zamienia się w ciekawość, nieśmiałość w pewność siebie, a bezradność we władzę przynosi partnerom ulgę. Fantazje erotyczne wyrażają problem i dostarczają rozwiązania.

   

  Jeśli czujemy się niepewnie i nieatrakcyjnie, w marzeniach erotycznych nie sposób nam się oprzeć. Jeśli obawiamy się własnej agresji, tam jesteśmy silni i nie musimy się bać, że kogoś zranimy. Jeśli nie potrafimy prosić, erotyczna fantazja sprawia, że spotykamy partnera, który wie, czego chcemy, zanim my zdamy sobie z tego sprawę. Jeśli czujemy, że nie możemy swobodnie oddać się rozpustnemu kochankowi, tu bez brania odpowiedzialności, robimy to, co nam każe.

   

  Fantazja seksualna vs obraz Ja

  To, co nas podnieca, często nie pasuje do preferowanego obrazu Ja ani do moralności i ideologii, jaką się kierujemy. Fantazje wyrażają prawdę, którą w inny sposób trudno wyrazić i wydobyć z zakamarków podświadomości. Obnażają i w sekretny sposób przekazują nasze najgłębsze  pragnienia. Podczas rozmowy o fantazjach erotycznych, większość osób staje się małomówna. W czasach,  gdy intymność buduje się przez ujawnianie niewygodnych prawd o sobie, milczenie w sprawach seksualnych wydaje się wciąż obowiązującą normą. Mamy łatwość do opowiadania o tym, co robimy, niewielu zaś przyzna się, co myśli, gdy to robi. Na fundamentalnym poziomie niechęć ta wynika ze zwykłego wstydu. Większość z nas uczona była zachowywać swoje myśli dla siebie i trzymać ręce na kołdrze. Otwierając się natomiast przed drugim człowiekiem ryzykujemy, że zostaniemy wyśmiani i osądzeni. Jeśli my nie mówimy, to druga osoba też nie powie. Wielu przeżywa swoje fantazje erotyczne w samotności. To powoduje, że nie mamy z czym się porównać i sprawdzić, czy jesteśmy normalni, czy może jesteśmy dewiantami.

   

  Problem nie istniałby, gdyby fantazja erotyczna była lepiej wychowana i zgadzała się z naszym publicznym wizerunkiem. Na erotycznej mapie każdy ma swoje miejsca, do których często przemykamy się omijając czujnego strażnika w postaci obrazu własnego Ja. Mężczyzna, który fantazjuje o czułej miłości z żoną, nie potrzebuje tajnej kryjówki, podobnie kobieta, której marzeniem jest tuzin rozłożonych przez jej męża róż na łóżku. W takich romantycznych wizjach nie ma nic, co sprawiałoby dyskomfort i poczucie wstydu. Takie uprzejme i dobrze wychowane wizje z łatwością mieszczą się w granicach etyki. Jednak erotyczny umysł rzadko jest potulny. Im bardziej martwimy się treściami fantazji seksualnych, tym większe poczucie winy i wstydu oraz tym silniejsi nasi wewnętrzni cenzorzy. Erotyczna fantazja zasilana jest uczuciami dalekimi od uznanych za poprawne, czyli: zwierzęcą żądzą, agresją, infantylnymi potrzebami, władzą, zemstą, egoizmem i zazdrością. Zakazane granice zostają przekroczone, role płciowe odwrócone, a wszystko w imię podniecenia. W fantazjach odgrywamy to, na co nie mamy odwagi w realnym świecie.

  27-07-2018

  ZROZUMIEĆ ZŁOŚĆ CHOREGO

  Autor: Klaudia Majka Jako zdrowi ludzie, dążymy do zaspokojenia każdej potrzeby, a trudność na drodze do jej spełnienia, rodzi frustrację. Jeśli trwamy w frustracji, wzrasta w nas złość. Poniższy tekst będzie o złości chorego, którego frustracja wydł...

  05-07-2018

  Kilka słów o fenomenie pocałunków

  Autor: Patrycja Foszcz. O czarodziejskiej wręcz mocy pocałunku wiedzą nawet małe dzieci – wszak po uderzeniu łokciem w kant stołu biegną do mamy lub taty po „buziaka, żeby się goiło”. Pocałunki są obiektem zainteresowań wielu dziedzin nauki: psycholo...

 • Kontakt

  Ośrodek Psychoterapii "Progres"

  Alina Hlawacz

  ul. Bernardyńska 9/4

  31-069 Kraków

  Nr konta

  93 1140 2004 0000 3102 3293 5895


  Napisz do mnie

  Twoje zapytanie zostało wysłane

  Skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.