• Progres
  Ośrodek psychoterapii

 • Witaj

  Spotkanie ze mną, czyli psychoterapeutą stwarza Ci możliwość poszerzania świadomości w sferze intelektualnej, uczuciowej, zmysłowej i cielesnej. W psychoterapii kontakt odgrywa dużą rolę w tworzeniu więzi terapeutycznej. W atmosferze życzliwości i szacunku dla Twojego sposobu przeżywania siebie i świata - więź między Tobą a mną - pomaga mi wczuć się w Twoje emocje i Twoją sytuację. Jest autentycznym reagowaniem na Ciebie w TU i TERAZ, we wrażliwym nawiązywaniu porozumienia w buberowskiej tradycji Ja-Ty i pełnym szacunku dostrzeganiu różnic pomiędzy Tobą a mną.

  W czasie spotkania towarzyszę Tobie w procesie zmieniania świadomości i zachowania. Stwarzam warunki akceptacji i bezpieczeństwa, które pozwalają przepracować nawet najbardziej bolesne aspekty Twojego życia. W tej relacji psychoterapeutycznej Ty jesteś przewodnikiem, ekspertem swojego życia, a ja służę Ci wiedzą i pomagam swoją obecnością w Twoich poszukiwaniach.


  Umów wizytę

  Alina Hlawacz - ZnanyLekarz.pl
  Umów wizytę
 • Zespół

  Alina Hlawacz

  Na początku swojej pracy psychoterapeutycznej ogromne wrażenie wywarła na mnie przypowieść, która charakteryzuje pracę psychoterapeuty. Opowiada ona o człowieku, który wybierał się na wycieczkę w góry. Motto przypowieści: Czy lepiej pójść w góry z górskim taternikiem, który uśmiechnięty zawsze z przodu, będzie nawoływał do szybszego kroku, czy z osobą, która doskonale zna trudy górskiej wędrówki, niejednokrotnie pokonała trasę, czasami się potknęła, ale wciąż jest tuż obok i wspiera w wędrówce. Psychoterapeuta jest właśnie takim towarzyszem podróży. Ta przypowieść pozwoliła mi odnaleźć się w mojej pracy psychoterapeutycznej.

  Ja jestem współtowarzyszem Twojej podróży. Jeśli odnalazłeś w sobie dość siły, by dojść tutaj, nie wahaj się ruszyć dalej. Będę Ci towarzyszyć i wspierać. Wierzę w Twoje możliwości i Twój potencjał. Wierzę w to, że posiadany przez Ciebie ukryty arsenał zasobów wystarcza, aby osiągnąć zamierzone cele poprzez akceptację swoich słabości.

  W pracy psychoterapeutycznej ważna jest dla mnie zarówno praca z emocjami, jak i praca z ciałem. Wątek dbania o ciało towarzyszy mi od czasów pierwszych studiów na Akademii Wychowania Fizycznego. W mojej pracy stosuję techniki oddechowe i relaksacyjne.

  Ważne jest dla mnie autentyczne spotkanie z drugim człowiekiem. Nie stwarzam niepotrzebnego dystansu. Patrzę całościowo i w każdym potrafię dostrzec to "coś".

  Kwalifikacje do pracy w zawodzie psychologa, psychoterapeuty i seksuologa zdobywałam, kończąc psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Szkołę Psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz seksuologię kliniczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Posiadam europejski certyfikat psychoterapeuty ECP (European Certificate of Psychotherapy), który wydawany jest przez największą europejską organizację psychoterapeutyczną. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in.: w Klinice Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas różnych konferencji i pracy własnej. Obecnie prowadzę prywatną praktykę seksuologiczno-psychoterapeutyczną w Krakowie.

  Organizuję też warsztaty rozwoju osobistego i grupy terapeutyczne oraz działam aktywnie na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej. Cały czas pogłębiam i aktualizuję moją wiedzę. Zapewniam najlepszą pomoc, jakiej potrafię udzielić. Kieruję się przy tym najwyższymi standardami etyki zawodowej.

  Należę do organizacji zrzeszających psychoterapeutów, psychologów i seksuologów, m.in.: Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Humanistyczno-Egzystencjalnej, którego jestem współzałożycielem.

  Jakub Gałązka

  Powodem mojego zainteresowania psychologią i motywacją do zaangażowania w psychoterapię była ciekawość. Chciałem odpowiedzieć sobie na pytania: na ile to, kim jesteśmy wynika z naszej historii, przeznaczenia, przypadku, a na ile jest efektem naszej pracy? Na ile jesteśmy podobni do naszych rodziców? Czy możemy dowolnie kształtować nasze życie? Kogo winić za nasze życiowe niepowodzenia? Czy jest sens walczyć z własnymi słabościami? Szukanie odpowiedzi na te pytania napędza mnie do dziś.

  Praca na sesjach terapeutycznych ze mną to droga do poznania siebie poprzez odczytanie tego co mówi nam nasze ciało, jakie emocje są w nas i dlaczego. Stopniowo poznajemy sposób w jaki działamy i odkrywamy role, jakie przydzieliła nam nasza rodzina i otoczenie, które regularnie odtwarzamy w naszym codziennym życiu. Następnym krokiem jest praca nad tym jak rozwinąć skrzydła, żyć na miarę swoich możliwości. Jak być autentycznym, dojrzałym sobą i nabrać w życiu naturalnych rumieńców.

  W swojej pracy łączę nauki różnych szkół psychoterapii, w tym podejście systemowe i humanistyczne. Jako terapeuta indywidualny, par i rodzin, często przyglądam się zjawiskom, na styku terapii systemowej rodzin oraz psychoterapii indywidualnej takim jak zdrowa relacja, wiązanie, przywiązanie, więź emocjonalna. Ze szczególnym zainteresowaniem rozwijam się w obszarze terapii zaburzeń lękowych oraz depresji.

  Dzięki wieloletniej pracy trenera międzykulturowego zgromadziłem spore doświadczenie w pracy szkoleniowej z grupami. Wykorzystuję je z powodzeniem w terapii grupowej. Zajmuję się także poradnictwem dla par borykających się z problemami międzykulturowości. Spotkania mogą być prowadzone również w języku angielskim.

  Jestem absolwentem SWPS w Warszawie. Obecnie kształcę się w psychoterapii systemowej par i rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywam w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Babińskiego w Krakowie, na różnych konferencjach tematycznych i podczas superwizji pracy własnej.

  W przygotowaniu do pracy terapeuty pomogły mi w znaczny sposób szkolenia z integratywnej terapii zaburzeń lękowych oraz integratywnej psychoterapii zaburzeń depresyjnych, a także warsztaty z pracy z ciałem. W przyszłości chciałbym rozwijać się w pracy z ciałem w oparciu o pracę i nauczanie Aleksandra Lowena.

  Klaudia Kornaś

  Erich Fromm miał zwyczaj mówić ,,szczęście to coś, co każdy z nas musi wypracować dla siebie samego”. Na każdym etapie swojego życia zasługujesz na szczęście. A ja jestem po to żeby pomóc Ci dostrzec to szczęście nawet w momencie konfrontacji z kryzysem, bólem, stratą, czy upływającym czasem.

  Przedstawię się jako dyplomowany psycholog - absolwentka Psychologii na UMCS w Lublinie, specjalności psychologia rodziny i wychowawcza. Sama stanowię narzędzie mojej pracy, stąd nieustannie podnoszę kwalifikację, a tym samym jakość usług. Aktualnie uczestniczę w całościowym kursie psychoterapii z zakresu Systemowej Terapii Rodzin (Ośrodek Szkoleń Systemowych, Kraków). Od czasów akademickich do teraz realizuje projekty zmieniające otaczającą nas rzeczywistość: Akademickie Centrum Wsparcia, Małopolska Sieć Współpracy, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Standaryzacja opieki paliatywnej w krajach europejskich (Palliative Care Older People). Uczestniczę także w licznych szkoleniach i konferencjach, dotyczących m.in. metody empowerment w pracy z seniorami, wykorzystaniem coachingu w aktywizacji osób starszych, potrzebami osób niepełnosprawnych, opieką w ostatnich dniach życia oraz wspieraniem naturalnych opiekunów osób żyjących z chorobą otępienną.

  Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując w obszarze psychologii zdrowia i pomocy społecznej, zajmując się poradnictwem oraz wsparciem osób starszych, przewlekle somatycznie chorych, wymagających opieki paliatywnej. Koordynuję pracę Zespołu Opieki Paliatywnej w jednym z krakowskich Domów Pomocy Społecznej, a także superwizuję pracę profesjonalnych opiekunów osób przewlekle chorych i umierających. Na co dzień dużą część mojej praktyki zajmuje praca ze stratą, towarzyszenie w przeżywaniu żałoby. Realizuję również terapię walidacyjną dla osób w ostatnim stadium otępienia, czy rehabilitację poznawczą pacjentów neurologicznych. Prowadzę psychoprofilaktykę dla rodzin osób cierpiących z powodu chorób otępiennych, osób chorych przewlekle, borykających się z bólem, depresją, a także seniorów dotkniętych przemocą.

  W praktyce terapeutycznej zajmuję się terapią indywidualną, terapią rodzinną, małżeńską, terapią par oraz wsparciem psychologicznym osób znajdujących się w kryzysowych sytuacjach, cierpiących z powodu choroby przewlekłej, czy też straty.

  Pracuję w paradygmacie systemowym pod superwizją.

  Patrycja Foszcz

  Jestem psychologiem i seksuologiem w trakcie kursu przygotowującego do uzyskania certyfikatu seksuologa klinicznego. Ukończyłam psychologię stosowaną ze specjalizacją z psychologii zaburzeń i pomocy psychologicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim; podjęłam studia podyplomowe z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Szczególnie bliskie są mi zagadnienia psychologii prokreacji – wsparcie niepłodnych par i poradnictwo seksuologiczne, pomoc rodzicom dotkniętym depresją poporodową i ciążową, wsparcie dla kobiet ciężarnych i ich partnerów.

  Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. na Oddziale Dziennym Psychiatrii Ogólnej w tarnowskim Zespole Poradni Specjalistycznych oraz prowadząc zajęcia z edukacji seksualnej.

  Prowadzę badania dotyczące poznawczego funkcjonowania osób narcystycznych.

  W swojej pracy kieruję się najwyższymi standardami etyki zawodowej, zapewniając pacjentowi poufność, poczucie bezpieczeństwa i profesjonalną pomoc.

   

  Spotkania mogą odbywać się również w języku angielskim.

  Agnieszka Nocuń-Wójcik

  Poznanie człowieka: jego kultury, otoczenia, na które wpływa, a także sposobu funkcjonowania jego psychiki od zawsze były źródłem moich zainteresowań.

  Stąd narodziła się moja pasja podróżowania, poznawania dalekich, odległych kultur oraz chęć pogłębiania wiedzy na tematy związane z funkcjonowaniem w nich innych ludzi, także w sferze psychicznej.

  Udziały w wielu wyjazdach, w tym misyjnych do Kirgistanu, Indii czy Nepalu umożliwiły mi realizację moich celów. Dzięki otwartości oraz wrażliwości na drugiego człowieka miałam okazję pracować z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi z domów dziecka oraz młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym w innym kontekście kulturowym. Pomogło mi to bardziej zrozumieć innych, a także samą siebie.

  Dzięki podążaniu za swoimi pasjami, ciężkiej pracy oraz samoświadomości jestem dziś absolwentką Psychologii na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii, Kulturoznawstwa na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Asystentką Osób Niepełnosprawnych.

  Aktualnie współpracuję z Psychologicznym Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznym współrealizując projekty placówki, głównie w zakresie szkoleń. Dodatkowo, jako ko-trenerka współtworzyłam warsztaty z Pracownią Psychologiczną Interakcje.

  Od 2007 roku byłam członkinią wielu Stowarzyszeń, między innymi: „IM-PULS”, „Edukacji Nieformalnej Meritum”, „Na Bursztynowym Szlaku”, „Europe 4 Youth” oraz Fundacji: „Inkluzja - Edukacja Włączająca” realizując projekty organizacji z zakresu wspierania dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, działań psycho-edukacyjnych dla młodzieży, dialogu międzykulturowego, propagowania kultury oraz historii kraju.

  Od niedawna w kręgu moich zainteresowań znalazła się sfera zarządzania własnym czasem oraz zadaniami. Wiedzę w tym temacie pogłębiam dzięki poznaniu zwinnych metodyk Agile. Prowadziłam także szkolenia z zakresu: „Zastosowania metodyk zwinnych w życiu codziennym” w Fundacji Przestrzeń Rozwoju, podejmując tematykę elastycznych sposobów zarządzania pracą wymagających bliskiej współpracy z otoczeniem oraz przystosowania do ciągle zmieniających potrzeb i priorytetów.

  Stale rozwijam swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w prelekcjach, sesjach naukowych oraz konferencjach, również, jako ich prelegentka. Jestem autorką artykułów naukowych.

  Zaczynając swoją przygodę oraz podróż z psychologią w swojej pracy główną uwagę skupiam na psychologicznych aspektach różnic kulturowych mających wpływ na adaptację do otoczenia. Ponadto w kręgu moich zainteresowań znajduje się sfera ludzkiego działania w zakresie motywacji, celów oraz priorytetów.

 • Oferta

  Jest rozmową z psychologiem polegającą na zidentyfikowaniu problemu oraz wspólnym określeniu dalszego działania poprzez omówienie problemu, poradnictwo psychologiczne, a także psychoedukację. Pozwala spojrzeć na problem z różnych perspektyw w celu zrozumienia siebie i innych. Adresowana jest do osób poszukujących szybkiej porady w odniesieniu do problemów życiowych, rodzinnych, partnerskich lub wychowawczych.

  Jest jednorazowym spotkaniem z seksuologiem mającym na celu zrozumienie specyfiki zgłaszanych w życiu seksualnym trudności i zaplanowanie dalszej pomocy. Obszary pracy terapeutycznej to:

  • brak satysfakcji ze swojego związku,
  • brak lub utrata potrzeb seksualnych,
  • awersja/niechęć seksualna,
  • brak przyjemności seksualnej,
  • problemy z potencją/zaburzenia erekcji,
  • brak lub niewystarczające nawilżenie pochwy,
  • zaburzenia orgazmu,
  • przedwczesny wytrysk,
  • ból podczas stosunku,
  • nadmierny popęd seksualny,
  • antykoncepcja,
  • rozpoczęcie współżycia,
  • brak akceptacji własnej orientacji seksualnej,
  • przygotowanie do ujawnienia orientacji seksualnej,
  • problemy w zakresie tożsamości płciowej (transseksualizm; transwestytyzm),
  • zaburzenia preferencji seksualnych.

  Jest formą pomocy psychologicznej skierowaną do osób przeżywających kryzys. Ludzie przeżywający kryzys są w stanie psychicznej lub emocjonalnej nierównowagi. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie stanu równowagi sprzed kryzysu. Emocjonalnymi objawami kryzysu może być: lęk, poczucie winy, krzywdy, który fizycznie może przejawiać się poprzez bóle głowy, nudności, biegunki a poznawczo np. poprzez trudności z podjęciem decyzji. Kryzys zmusza każdego z nas do podejmowania decyzji a pozytywnie rozwiązany kryzys prowadzi do korzystnych zmian.

  Jest procesem uświadamiania i rozwiązywania osobistych oraz emocjonalnych problemów Klienta, który realizuje się poprzez kontakt Klienta i psychoterapeuty. Proces terapeutyczny pozwala też lepiej poznać swoje emocje, potrzeby i myśli, co wpływa na polepszenie jakości życia.

  Psychoterapia skierowana jest do dorosłych oraz młodzieży powyżej 16 roku życia, które:

  • znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,
  • straciły kogoś bliskiego i trudno im samodzielnie odnaleźć równowagę,
  • straciły sens życia,
  • cierpią z powodu lęku oraz fobii,
  • mają kłopoty ze snem,
  • potrzebują wsparcia i pomocy,
  • doświadczają trudności w relacji z innymi osobami (partnerem, rodziną),
  • szukają możliwości zmiany,
  • doświadczają problemów w pracy,
  • mają problemy ze zdrowiem,
  • doświadczają problemów wychowawczych,
  • nadużywają alkoholu,
  • doświadczają trudności życia w rodzinie alkoholowej (DDA),
  • chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie, nauczyć się rozpoznawać i wyrażać swoje potrzeby,
  • chcą poznać i rozwijać swoje możliwości.

  Stwarza możliwość spotkania się z partnerem na neutralnym gruncie, wyrażenia własnych uczuć i potrzeb oraz zrozumienia oczekiwań i uczuć partnera. W trakcie terapii partnerzy mają okazję odkrywać wzajemnie swoje indywidualne cechy, potrzeby i motywy swojego postępowania. Kluczowymi celami terapii par są: rozwiązanie problemów, pomoc w osiągnięciu lepszego wzajemnego zrozumienia, zaspokojenia potrzeb własnych i partnera oraz praca nad indywidualnym rozwojem.

  Psychoterapia skierowana jest do par, które:

  • przeżywają kryzys,
  • zmagają się z narastającymi nieporozumieniami i konfliktami,
  • doświadczają trudności związanych z życiem rodzinnym (np. urodzenie dziecka, dorastanie dzieci, odejście dzieci z domu),
  • zaznały goryczy zdrady, zazdrości, braku zaufania,
  • nie doświadczają satysfakcji i wzajemnej bliskości wynikającej z życia seksualnego,
  • chcą zmniejszyć wpływ rodziny i osób trzecich na związek np. zbytniego podporządkowania się jednego z partnerów własnym rodzicom,
  • przeżyły traumatyczne wydarzenia.

  Oferta skierowana do specjalistów.

  Założeniem psychoterapii grupowej jest fakt, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. Trudności indywidualne są widoczne i odczuwalne również w grupie terapeutycznej, w relacjach z uczestnikami, z całą grupą i z prowadzącymi psychoterapeutami. Dzięki grupie trudności te mogą być przeżywane, a także poddawane refleksji i rozumieniu. Grupa stwarza warunki do uświadamiania sobie własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi i tego jak budujemy z nimi relacje. Dzięki grupie jest możliwość poznawania nawykowych sposobów myślenia, przeżywania, zachowania, a także wynikających z nich konsekwencji. Zadaniem grupy terapeutycznej jest poszerzenie i pogłębienie świadomości, zwiększanie odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stanowić początek zmian i sprzyjać własnemu rozwojowi.

  Grupa skierowana jest do osób, które:

  • chcą dowiedzieć się jak są widziane przez innych,
  • chcą nauczyć się wyrażać swoje uczucia, myśli i potrzeby,
  • szukają swoich mocnych stron,
  • chcą dowiedzieć się jak jesteś widziany przez innych,
  • chcą zwiększyć odpowiedzialność za własne życie i poczuć, że masz na nie wpływ,
  • chcą lepiej radzić sobie ze swoją nieśmiałością i niepewnością,
  • przeżywają trudności w relacjach z bliskimi,
  • chcą budować bardziej pozytywne relacje,
  • mają problemy wymagające rozwiązania.

  Tylko, gdy jest się RAZEM jest możliwa bliska więź a największą potrzebą każdego człowieka od poczęcia do śmierci jest potrzeba bycia kochanym.

  Dzięki warsztatom pary czujące się zdesperowane, zmęczone przytłaczającą ich codziennością oraz problemami w związku mogą poznać sposoby wzmacniania więzi i radzenia sobie z konfliktami. Zdarza się, że pośród codzienności pełnej pośpiechu, pędu, problemów i obowiązków większość nas gubi miłość, zrozumienie, romantyzm. Warsztaty pomogą przetrwać typowe sytuacje kryzysowe, do których zalicza się:

  • brak zainteresowania seksem i romantyczną stroną związku,
  • problemy zdrowotne,
  • romans partnera,
  • walka z depresją,
  • stres związany z opieką nad niemowlęciem,
  • zmęczenie spowodowane zbyt ciężką pracą,
  • kłótnie z powodu obowiązków domowych i finansów,
  • przejście na emeryturę,
  • utrata pracy, życiowego celu lub marzeń.

  Podstawowym założeniem warsztatów jest nawiązanie dialogu między partnerami, otwarcie się na partnera, usłyszenie go i zrozumienie.

  Warsztat odbywa się od piątku w godzinach 15:00 do 19:00, w sobotę od 9:00 do 19:00 z przerwą obiadową od 13:00 do 15:00 i w niedzielę od 9:00 do 13:00.

  Wkrótce opis...

  Czy jestem uzależniony/uzależniona od seksu?

  Podstawowym objawem uzależnienia jest konieczność wykonywania czynności oraz subiektywne poczucie przekroczenia pewnych granic. Jeżeli masz wątpliwości skorzystaj z konsultacji i pozwól rozwiązać swoje dylematy specjalistom. Oferujemy konsultacje dotyczące rekrutacji do grupy terapeutycznej oraz rozwiązywania problemów seksuologicznych.

  Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana rozpoczęciem pracy w grupie terapeutycznej dla uzależnionych od seksu lub potrzebujesz konsultacji dotyczącej uzależnienia od seksu, wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Jak leczyć uzależnienie od seksu?

  Polecamy uczestnictwo w terapii grupowej, na której wraz z innymi uzależnionymi oraz psychoterapeutą i seksuologiem odkrywamy wspólnie jak może wyglądać życie bez nałogu. Jak ponownie nawiązać relacje w związku nieobciążone poczuciem winy i wstydem. Wsparcie grupy ludzi, którzy są w podobnie trudnej sytuacji, oraz możliwość uczenia się na doświadczeniach i przeżyciach innych jest bardzo dobrą drogą do przywrócenia stabilnego i szczęśliwego życia.

  Formularz zgłoszeniowy

  Twoje zapytanie zostało wysłane

  Skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

 • Porada Online

  Kontaktując się ze mną masz możliwość poprawić jakość swojego życia poprzez uzyskanie profesjonalnych odpowiedzi na swoje pytania. Porada jest anonimowa.

  01. Wybierz formę porady

  02. Wybierz obszar trudności

  Poniżej znajdziesz temat porady. Jeśli nie masz pewności, co do tematu porady – wybierz opcję: Inna.

  03. Opisz swój problem

  To, co tu napiszesz przeczytam wyłącznie ja. Dbam o bezpieczeństwo informacji i zawodową etykę.

  04. Skorzystaj z porady

  Po zaksięgowaniu wpłaty, prześlę do Ciebie poradę drogą mailową lub umówimy się na rozmowę telefoniczną lub Skype.

 • Artykuły

  18-07-2012

  Dlaczego zdradzamy?

  Każdy kto odkryje zdradę jest zrozpaczony. Oficjalne zasady mówią, że zdrada jest bezwzględnie zła. Ale kiedy ludzie zdradzają, zazwyczaj kierują się nieoficjalnymi regułami. Badania pokazują, że na zdradę częściej decydują się osoby niezadowolone ze swojego związku, to jednak nie oznacza, że szczęśliwy związek zabezpiecza całkowicie przed romansem.

   

  James Farrer - socjolog, zauważył, że każda kultura uzgadnia pewien wspólny zbiór sytuacji, w których bycie niewiernym jest do zaakceptowania. Jednym z motywów usprawiedliwiających romansowanie i przezwyciężanie moralnych skrupułów związanych ze zdradą jest pogoń za szczęściem albo prawdziwą miłością. Niewierność wymaga jednak poza zbiorem odpowiednich scenariuszy również okazji do jej realizacji. Każde społeczeństwo ma własne zasady mówiące, kto i z jakich powodów może zdradzić. Wszyscy zdają się znać te zasady, nawet jeśli ich nie przestrzegają.

   

  Czym jest zdrada

  Rozumienie pojęcia zdrady różni się w zależności od płci. Kobiety uważają, że zdradą jest spędzanie czasu z osobą płci przeciwnej i ukrywanie przed swoim partnerem pewnych informacji i działań – niekoniecznie seksualnych. Zdradą według mężczyzn jest kontakt seksualny z innym partnerem. Różnica ta wynika z intuicyjnego rozumienia różnych zagrożeń adaptacyjnych, jakim mężczyźni i kobiety musieli stawić czoła w długotrwałym procesie ewolucji.

   

  Przyczyny zdrady

  Biorąc pod uwagę stereotypy dotyczące powodów zdrady funkcje adaptacyjne leżące u podłoża kobiecej niewierności są zdecydowanie bardziej złożone i okryte tajemniczością. Kobiety nie wdają się w romans tylko dlatego, że chodzi im o częsty seks. Prawie zawsze chodzi o powody emocjonalne, czyli czują się samotne lub pragną mieć kogoś, kto by ich słuchał czy sprawiał, że poczują się piękne.

   

  Mężczyźni swoje zdrady również często tłumaczą względami emocjonalnymi, chęcią dowartościowania ego lub poczucia satysfakcji seksualnej płynącej z sypiania z kimś innym niż ich partnerki/żony. Z pewnością niektórzy nawiązują romanse, ponieważ nie są szczęśliwi w związku – jednak większość dopuszcza się zdrady, aby zaspokoić swoje pragnienie różnorodności seksualnej.

   

  Pragnienie to z historycznego punktu widzenia miało funkcje przystosowawcze. Tu rodzi się pytanie: czy w takim razie mężczyźni mający wcześniej kontakty seksualne z wieloma partnerkami są w przyszłości bardziej wierni w stałym związku? Duża liczba przeszłych kochanek budzi wszak u partnerki niepokój, nie zachwyt.

   

  Zdrada mężczyzn jest z reguły seksualna, natomiast niewierność kobiet ma podłoże emocjonalne.

  Istnieje również wiele innych cech, które mogą wiązać się ze zdradą. Niektóre mogą dotyczyć tylko jednej osoby ze związku. Na przykład bardziej skłonne do zdrady będą osoby, które wychowały się w rodzinach, gdzie uznawano romanse za coś normalnego, oraz te, które bardziej od poczucia stabilności cenią sobie ryzyko i dreszcz emocji. Poza tym duży wpływ na tę sferę życia ma nasze otoczenie. Jeśli pracujemy i przyjaźnimy się z osobami, które nie mają nic przeciwko romansom, trudniej nam zachować wierność. Trzeba jednak pamiętać, że ważnym czynnikiem jest sam w sobie związek. Tam, gdzie towarzyszy mu uczuciowy dystans, partnerzy chętniej szukają kogoś bliskiego.

   

  Jakie sygnały świadczą o zdradzie 

   

  1. Niewyjaśniona obecność.
  2. Nagły spadek zainteresowania seksem.
  3. Nieznane seksualne zapachy na ciele partnera.
  4. Otwarte flirtowanie z innymi.
  5. Nakrycie kochanków.
  6. Zmiany w cechach osobowości.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Jak uchronić się przed zdradą?

  Istotne jest, kiedy w czasie trwania związku pojawia się romans. Na ogół zadowolenie ze związku wykazuje tendencje spadkową wraz z upływem czasu. Często mężczyźni nawiązują romans pomimo, że są zadowoleni ze swojego związku. Kobiety zaś dopuszczają się zdrady, kiedy w swoich związkach czują się ogromnie nieszczęśliwe.

   

  Wiele osób nieświadomie naraża swój związek na zdradę. Przykładem jest, kiedy jedna osoba w tajemnicy nawiązuje emocjonalną relację ze współpracownikami, przekraczając pewne granice, chroniące związek. By zrozumieć, które przyjaźnie mogą zagrozić naszemu związkowi, ważne jest, aby odpowiedzieć sobie na pytanie: co tworzy „ściany” naszego związku, a co „okna”? W dobrym związku partnerzy wspólnie wznoszą ściany, które chronią ich przed wpływami zewnętrznego świata. Wzajemna uczciwość i otwartość jest wspólnym oknem, przez które patrzą na ten świat. Związek stanowi pewną całość, która nawiązuje kontakty z rodziną, przyjaciółmi, a później wspólnie wychowuje dzieci. Zdrada burzy tą jedność. Tworzy wewnętrzną ścianę, która zaczyna dzielić partnerów, aby otworzyć okno porozumienia między kochankami. Kończy się więc partnerska jedność. Kochanek znajduje się wewnątrz związku, a partner na zewnątrz.

   

  Ten plastyczny opis pozwala nie tylko zrozumieć, jak łatwo nawiązać romans, ale też udowadnia, że można się zarówno po nim podnieść, jak i przed nim uchronić. Jedną z dróg do uniknięcia zdrady i porzucenia jest komunikacja. Przede wszystkim mów, co myślisz. Wasze życie może stać się interesujące, codzienność przygodą, a wasz związek dać szczęście, jeśli oddacie się bez reszty. Oddać się bez reszty oznacza nic innego jak to, żeby się odsłonić. Pokaż, że jesteś taki, jaki jesteś, że jesteś autentyczny i jesteś sobą. Zacznijcie rozmawiać o tym, o czym milczeliśmy wiele lat, co wypieraliśmy i co staraliśmy się ukryć z powodu lęku. Rozmawiać można o codziennych, z pozoru banalnych sprawach i drobiazgach, które są bardzo istotne. Zbierz się na odwagę i powiesz partnerce/partnerowi, co Ci się podoba lub nie podoba we wspólnym seksie. Nie dogadzaj partnerce/partnerowi dla świętego spokoju. Pary unikające konfliktów,  jeśli stykają się z trudną sytuacją (np. narodziny dziecka lub trudności w pracy) dla tegoż  świętego spokoju nie mówią o swoich uczuciach i potrzebach. 

   

  To jednak może wywołać poczucie osamotnienia. Taki partner może też znaleźć sobie osobę, z którą podzieli się swoimi troskami. Wówczas może poczuć, że powinien również ze swoim partnerem podzielić się tym, co czuje i powiedzieć: „Odbyłam dziś ciekawa rozmowę z kolegą z pracy i to mi uświadomiło, że nie mówiłam Ci o tym, co mnie ostatnio dręczy”.  Jednak tego rodzaju wyznanie może doprowadzić do kłótni, czego obawiają się partnerzy unikający konfliktów. Dlatego zaczynają odkładać na później poinformowanie partnera o zaistniałej sytuacji. W efekcie rodzi się tajemnica między partnerami. Ściany i okna zmieniają się miejscami. Jedno z partnerów przekracza granicę. Jest to dobry początek do rozpoczęcia romansu.

   

  Sytuacja po zdradzie

  Samo zakończenie romansu nie uzdrawia związku. Zdrada i oszustwa towarzyszące partnerom mogą wywołać pourazową reakcje stresową u zdradzonego partnera. Przeżycie jej wymaga wielu poważnych rozmów. Osoba, która zdradziła, musi cierpliwie odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące romansu – jak się zaczął, jak wyglądał i co oznacza dla ich związku. Są to trudne rozmowy, ale niezbędne, by zdradzony partner mógł dojść do siebie po utracie zaufania do partnera. Rozmowy te służą również budowaniu więzi, dzięki której lepiej będą mogli zrozumieć, co wpływa na ich związek.

   

  Jak pomóc parze w odbudowaniu zaufania?

  W takich sytuacjach zalecana jest terapia partnerska pozwalająca zdradzonemu partnerowi poczuć się bezpiecznie. Może on wtedy wyrazić swój ból i uzyskać odpowiedź na dręczące go pytania. Doświadczony psychoterapeuta potrafi ustrzec go przed zachowaniami, które mogłyby destrukcyjnie podziałać na ich związek. Pomaga również ochronić związek przed tzw. „Czterema Jeźdźcami Apokalipsy”, czyli czteroma typami zachowań, które zagrażają związkom: krytyki, postawy obronnej, pogardy i „mówienia do ściany”.

   

  Podczas terapii para skupia się na tworzeniu porozumienia i odbudowywaniu przyjaznych uczuć, które je łączyły. Psychoterapeuta zachęca partnerów, by mówili o tym, dlaczego chcą uratować swój związek, co u siebie lubią i co w sobie podziwiają. Jednocześnie partnerzy uczą się, jak lepiej poznać partnera, co w przyszłości może uchronić ich przed tworzeniem emocjonalnego dystansu i kolejnymi zdradami.

  22-01-2018

  Co to tak właściwie jest „miłość”?

  O miłości wiemy niewiele. Z miłością jest jak z gruszką. Gruszka jest słodka i ma kształt. Spróbujcie zdefiniować kształt gruszki. – Andrzej Sapkowski Teorii miłości powstało więcej niż teorii osobowości, ciągle jednak nie jesteśmy w stanie do końca ...

  19-01-2018

  Choroba Alzheimera - kiedy choruje cała rodzina

  Raport NIK wskazuje, że w Polsce chorych na Alzheimera jest prawie pół miliona osób. Do 2050 roku ta liczba może wzrosnąć nawet czterokrotnie. Życie z chorym na Alzheimera nie należy do łatwych. Cierpienie dotyka całą rodzinę, która musi zmierzyć się...

 • Kontakt

  Ośrodek Psychoterapii "Progres"

  Alina Hlawacz

  ul. Bernardyńska 9/4

  31-069 Kraków

  Nr konta

  93 1140 2004 0000 3102 3293 5895


  Napisz do mnie

  Twoje zapytanie zostało wysłane

  Skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.